Menü Kapat

Çalışma Sayfası

On okunuşu: ヘイ

Kun okunuşu:  ひのえ

Meaning: third class, 3rd, 3rd calendar sign

Anlamı: üçüncü sınıf, 3. sınıf mevki, üçüncü; ayın üçü

 

へい

Hei

Türkçe: üçüncü

English: 3rd in rank

甲乙丙

こうおつへい

Kouotsuhei

Türkçe: A, b, c sınıf/dereceleri

English: ABC, 1, 2 and 3

丙午

ひのえうま, へいご

Hinoeuma, heigo

Türkçe: 60’lık yaşam döngüsünün kadınlar için felaket yılı, 43

English: 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)

甲乙丙丁

こうおつへいてい

Kouotsuheitei

Türkçe: A, b, c, d sınıf/dereceleri

English: A, B, C and D, first, second

丙種

へいしゅ

Heishu

Türkçe: üçüncü sınıf, üçüncü mevki

English: class C, third class

Kanji Character : 丙
Kuten Encoding : 4226
SJIS Encoding : 4a3a
Unicode Encoding : 4e19
Old Nelson Index : 22
Radical Number : 1
Frequency Ranking : 1898
Gakken Index : 2042
Grade Level : 8
Halpern Index : 3479
Heisig Index : 1020
Henshall Index : 1773
New Nelson Index : 16
O'Neil Index : 198
Stroke Count : 5
SKIP Code : 4-5-1
Four Corner Code : 1022.7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir