Menü Kapat

Çalışma Sayfası

On okunuşu: モウ, コウ, カウ

Kun okunuşu:  { }

Meaning: decrease

Anlamı: azalma, düşüş

 

消耗戦

しょうもうせん

shoumousen

Türkçe: Yıpratma savaşı

English: war of attrition

消耗品

しょうもうひん

shoumouhin

Türkçe: Yiyecek mal

English: consumable goods

心神耗弱

しんしんもうじゃく,

しんしんこうじゃく

Shinshinmoujaku,

shinshinkoujaku

Türkçe: geri zekalılık, akıl hastalığı, zihinsel özür

English: mental retardation, unsound mind

摩耗

まもう

Mamou

Türkçe: eskime, yıpranma, aşınma

English: wear, abrasion

消耗的

しょうこうてき

Shoukouteki

Türkçe: geniş kapsamlı ve ayrıntılı

English: exhaustive

Kanji Character : 耗
Kuten Encoding : 4455
SJIS Encoding : 4c57
Unicode Encoding : 8017
Old Nelson Index : 3694
Radical Number : 127
Frequency Ranking : 1784
Gakken Index : 1880
Grade Level : 8
Halpern Index : 1309
Heisig Index : 1914
Henshall Index : 1853
New Nelson Index : 4709
Stroke Count : 10
SKIP Code : 1-6-4
Four Corner Code : 5291.4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir