Menü Kapat

Çalışma Sayfası

On okunuşu: フ, ブ

Kun okunuşu:  { }

Meaning: levy, ode, prose, poem, tribute, installment

Anlamı: düzyazı, nesir, şiir; vergi, haraç, taksit

 

賦性

ふせい

fusei

Türkçe: doğa, tabiat

English: nature

Fu

Türkçe: Şiir; hikâye

English: poem; narrative (style of the Shi Jing)

詞賦

しふ

shifu

Türkçe: Çin şiiri

English: Chinese poetry

賦する

ふする

Fusuru

Türkçe: ayırmak, tahsis etmek; (müzik/şiir) yazmak

English: to allocate; to compose (poetry, etc.)

月賦

げっぷ

Geppu

Türkçe: Aylık taksit

English: monthly installment (instalment)

Kanji Character : 賦
Kuten Encoding : 4174
SJIS Encoding : 496a
Unicode Encoding : 8ce6
Old Nelson Index : 4513
Radical Number : 154
Frequency Ranking : 1667
Gakken Index : 1253
Grade Level : 8
Halpern Index : 1583
Heisig Index : 378
Henshall Index : 1758
New Nelson Index : 5811
Stroke Count : 15
SKIP Code : 1-7-8
Four Corner Code : 6384.0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir