Menü Kapat

ほとめく

Anlamı
1) gürültü yapmak [arkaik, yodan fiili (arkaik)]
2) canıgönülden karşılamak, hoş karşılamak [Kansai ağzı, arkaik]
Meaning
to make a noise, to make a racket [archaism, yodan verb (archaic)]
to give a heartfelt reception, to welcome, to entertain [archaism, Kansai-ben]

艶めく

Anlamı
1) (kadın) cazibeli olmak, (kadın) büyüleyici bakmak, (kadın) seksi olmak [godan fiili, yodan fiili (arkaik)]
2) körpe bakış atmak, terütaze bakmak
3) zarif/kibar/ince olmak
4) kendi halinde ve sakin olmak

Meaning
1) to brim over with feminine charm, to look captivating (of a woman), to be sexy, to be seductive, to be enticing [godan verb, yodan verb (archaic)]
2) to look young and fresh
3) to be elegant, to look refined
4) to have a calm and composed appearance

黥く

Anlamı
1) göz çevresine bir suçla ilgili dövme yapmak (Eski Japonya’da bir çeşit ceza çeşidi) [arkaik, yodan fiili (arkaik)]

Meaning
1) to tattoo a criminal around the eye (form of punishment in ancient Japan) [archaism, yodan verb (archaic)]

おりゃる

Anlamı
1) gitmek, gelmek [saygı dili, arkaik, geçişsiz fiil, yodan fiili (arkaik)]
2) olmak, var olmak, mevcut olmak [saygı dili, arkaik]
3) -dır, -dir (koşaç) [saygı dili, arkaik, yodan fiili (arkaik), yardımcı fiil]
4) olmak, var olmak, mevcut olmak (で edatından sonra) [kibar dil, arkaik, geçişsiz fiil, yodan fiili (arkaik)]

Meaning
1) to go, to come [honorific language, archaism, intransitive verb, yodan verb (archaism)]
2) to be [honorific language, archaism ]
3) is (doing), are (doing) [honorific language, archaism, yodan verb, auxiliary verb]
4) to be (after で) [polite language, archaism, intransitive verb, yodan verb (archaism)]