Menü Kapat

おりゃる

Anlamı
1) gitmek, gelmek [saygı dili, arkaik, geçişsiz fiil, yodan fiili (arkaik)]
2) olmak, var olmak, mevcut olmak [saygı dili, arkaik]
3) -dır, -dir (koşaç) [saygı dili, arkaik, yodan fiili (arkaik), yardımcı fiil]
4) olmak, var olmak, mevcut olmak (で edatından sonra) [kibar dil, arkaik, geçişsiz fiil, yodan fiili (arkaik)]

Meaning
1) to go, to come [honorific language, archaism, intransitive verb, yodan verb (archaism)]
2) to be [honorific language, archaism ]
3) is (doing), are (doing) [honorific language, archaism, yodan verb, auxiliary verb]
4) to be (after で) [polite language, archaism, intransitive verb, yodan verb (archaism)]

放る

Anlamı
1) sıyrılmak, kurtulmak, serbest kalmak [arkaik, nidan fiili (alt tabaka)(arkaik), yodan fiili (arkaik), geçişsiz fiil]

Meaning
1) to get free, to be freed, to be released [archaism, nidan verb (lower class)(archaic), yodan verb (archaic), intransitive verb]

離る

Anlamı
1) gitmek, uzaklaşmak, ortadan kaybolmak [arkaik, yodan fiili (arkaik), geçişsiz fiil]

Meaning
1) to go away, to become more distant, to fade away, to die away [archaism, yodan verb (archaic), intransitive verb]

放る

Anlamı
1) sıyrılmak, kurtulmak, serbest bırakılmak, çıkmak [arkaik, nidan fiili (alt tabaka)(arkaik), yodan fiili (arkaik), geçişsiz fiil]

Meaning
1) to get free, to be freed, to be released [archaism, nidan verb (lower class)(archaic),yodan verb (archaic), intransitive verb]

黄泉帰る

Anlamı
1) dirilmek, diriltilmiş olmak, dirilmiş olmak [arkaik, yodan fiili (arkaik), geçişsiz fiil]

Meaning
1) to be resurrected, to be resuscitated, to be rehabilitated, to be revived [archaism, yodan verb (archaic), intransitive verb]