Menü Kapat

話す

Anlamı
1) konuşmak, görüşmek, sohbet etmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) söylemek, demek, anlatmak, açıklamak, izah etmek
3) (bir lisan) konuşmak, dil bilmek

Meaning
1) to talk, to speak, to converse, to chat [godan verb, transitive verb]
2) to tell, to explain, to narrate, to mention, to describe, to discuss
3) to speak (a language)

頼む

Anlamı
1) rica etmek, istemek, talep etmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) aramak, sipariş vermek, rezerve etmek
3) emanet etmek, bırakmak
4) güvenmek (özellikle 恃む)
5) lütfen, rica ederim, lütfen yapar mısın? [konuşma dili, ünlem]

Meaning
1) to request, to beg, to ask [godan verb, transitive verb]
2) to call, to order, to reserve
3) to entrust to
4) to rely on (esp. 恃む)
5) please, please do [colloquialism, interjection]

遊ぶ

Anlamı
oynamak, eğlenmek, iyi zaman geçirmek [godan fiili, geçişsiz fiil]
oyalanmak (alkol, kumar, flört vs. ile)
boş durmak, hiçbir şey yapmamak
gitmek (çalışmak veya zevk için) (〜に遊ぶ gibi)
topa vuracak oyuncunun konsantrasyonunu bozmak için kasıtlı olarak alttan top atmak [beysbol terimi]

Meaning
1) to play, to enjoy oneself, to have a good time [godan verb, intransitive verb]
2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.)
3) to be idle, to do nothing, to be unused
4) to go to (for pleasure or for study) (as 〜に遊ぶ)
5) to intentionally throw a ball to lower the batter’s concentration [baseball term]

鳴く

Anlamı
1) (kuş) ötmek, şakımak [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) ses çıkarmak, bağırmak, seslenmek, cıvıldamak

Meaning
1) to sing (bird) [godan verb, intransitive verb]
2) to make sound (animal), to call, to cry, to chirp

無くす

Anlamı
1) kaybetmek, yitirmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) yok etmek, ortadan kaldırmak, bertaraf etmek

Meaning
1) to lose (something), to mislay [godan verb, transitive verb]
2) to get rid of, to eliminate, to remove

磨く

Anlamı
1) cilalamak, parlatmak [godan fiili, geçişli fiil]
2) arıtmak, tasfiye etmek, rafine etmek, geliştirmek, düzeltmek

Meaning
1) to polish, to shine, to brush (e.g. teeth), to grind (e.g. lens) [godan verb, transitive verb]
2) to refine (e.g. a skill), to improve, to cultivate

返す

Anlamı
1) geri vermek, iade etmek (özellikle 返す) [godan fiili, geçişli fiil]
2) çevirmek, devirmek, altüst etmek
3) geri ödemek, misilleme yapmak, karşılık vermek (özellikle 返す)
4) cevap vermek, yanıtlamak
5) yap … geri al (yapıp eski haline döndürmek) (fiilin -masu kökünden sonra) [yardımcı fiil, godan fiili]
6) tekrar tekrar yapmak (fiilin -masu kökünden sonra) 

Meaning
1) to return (something), to restore, to put back (esp. 返す) [godan verb, transitive verb]
2) to turn over, to turn upside down, to overturn
3) to pay back, to retaliate, to reciprocate (esp. 返す)
4) to respond (with), to retort, to reply, to say back
5) to do … back (e.g. speak back, throw back) (after the -masu stem of a verb) [auxiliary verb, godan fiili]
6) to do again, to do repeatedly (after the -masu stem of a verb)

並ぶ

Anlamı
1) sıraya girmek, sıralanmak, kuyrukta beklemek [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) rekabet etmek, çekişmek, karşılaşmak, aşık atmak

Meaning
1) to line up, to stand in a line [godan verb, intransitive verb]
2) to rival, to match, to equal