Menü Kapat

呼ぶ

Anlamı
1) çağırmak, seslenmek, ismini söylemek [godan fiili, geçişli fiil]
2) (doktor vs.) çağırmak, (birisinin) gelmesini sağlamak, celb etmek, davet etmek
3) (konuk olarak)davet etmek, çağırmak
4) adını/ismini söylemek/ilan etmek, isimlendirmek
5) toplamak, bir araya getirmek
6) evlenmek, hanım almak [arkaik]

Meaning
1) to call out (to), to call, to invoke [godan verb, transitive verb]
2) to summon (a doctor, etc.)
3) to invite
4) to designate, to name, to brand
5) to garner (support, etc.), to gather
6) to take as one’s wife [archaism]

叫ぶ

Anlamı
1) bağırmak, haykırmak, çığlık atmak, feryat etmek [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) yaygara koparmak

Meaning
1) to shout, to cry, to scream, to shriek, to yell, to exclaim [godan verb, intransitive verb]
2) to clamor (for or against), to clamour (for or against)

及ぶ

Anlamı
1) uzanmak, erişmek, varmak, yetişmek [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) (göreve) uygun olmak, (sorun) çözebilmek, denk olmak
3) karşılaştırmak, kıyaslamak, benzetmek, eşit olmak
4) (suç) işlemek
5) gerektirmek, icap ettirmek

Meaning
1) to reach, to amount to, to befall, to happen to, to extend [godan verb, intransitive]
2) to be up to the task, to come up to
3) to compare with, to be a match (for)
4) to commit (a crime)
5) to require (to do)

喜ぶ

Anlamı
1) sevinmek, mutlu olmak
2) tebrik etmek, kutlamak
3) minnetle almak, şükanla kabul etmek

Meaning
1) to be delighted, to be glad, to be pleased [godan verb]
2) to congratulate
3) to gratefully accept

運ぶ

Anlamı
1) taşımak [godan fiili, geçişli fiil]
2) gelmek, gitmek [saygı dili, godan fiili]
3) kullanmak (alet vs.) [godan fiili, geçişli]
4) gitmek [godan fiili, geçişsiz fiil]

Meaning
1) to carry, to transport, to move, to convey [godan verb, transitive verb]
2) to come, to go [honorific language, godan verb]
3) to wield (a tool, etc.), to use [godan verb, transitive verb]
4) to go (well, etc.), to proceed, to progress [ godan verb, intransitive verb]