Menü Kapat

有る

Anlamı
1) var olmak, olmak, mevcut olmak (Genellikle cansız nesneler için kullanılır.) [godan fiili, geçişsiz fiil] 
2) sahip olmak
3) yeri saptanmak, bulunmak
4) teçhizatlandırılmak, donatılmak
5) olmak, meydana gelmek

Meaning
1) to be, to exist, to live (usu. of inanimate objects) [godan verb, intransitive verb]
2) to have
3) to be located
4) to be equipped with
5) to happen, to come about

事がある

Anlamı
1) olmak, meydana gelmek [ifade, godan fiili]
2) geçmişte olmuşluğu var, bir zamanlar olmak, öyle bir deneyim yaşamak

Meaning
1) (for something) to have occurred, to have done (something) [expression, godan verb]
2) (for something) to happen on occasion, there are times when