Menü Kapat

あしらう

Anlamı
1) davranmak, muamele etmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) yerleştirmek, düzenlemek, tertiplemek, süslemek

Meaning
1) to treat, to handle, to deal with [godan verb, transitive verb]
2) to arrange, to decorate, to dress, to garnish

論う

Anlamı
1) görüşmek, tartışmak, mütalaa etmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) kusur bulmak, hata bulmak, kulp takmak, zemmetmek

Meaning
1) to discuss [godan verb, transitive verb]
2) to find fault with, to criticize, to criticise