Menü Kapat

辛い

Anlamı
1) baharatlı, acılı [i-sıfatı]
2) tuzlu
3) sert, acı, katı (eleştri, ceza … vs)
4) ağrılı, acılı

Meaning
1) spicy, hot [i-adjective]
2) salty
3) harsh (criticism), severe (punishment), strict
4) painful, bitter, difficult, tough

たい

Anlamı
1) -mak istemek, bir şeyi yapmak istemek (Fiil kökünden sonra) [yardımcı sıfat]
2) Vurguyu göstermek için cümle sonunda kullanılır. [Kyushu ağzı, edat]
3) çok, pek, fazla (Bir isim veya fiil kökünden sonra) [son ek, i-sıfatı]

Meaning
1) want to … do something, would like to … ( after the -masu stem of a verb) [auxiliary adjective]
2) indicates emphasis (at sentence-end) [Kyuushuu-ben, particle]
3) very … (after a noun or the -masu stem of a verb) [suffix, i-adjective]

欲しい

Anlamı
1) istenen, aranan, gerekli, lazım, ihtiyaç [i-sıfatı]
2) -mek istemek/isterim (fiilin te çekiminden sonra) [yardımcı sıfat]

Meaning
1) wanted, wished for, in need of, desired [i-adjective]
3I want (you) to (after the -te form of a verb) [auxiliary adjective]

無い

Anlamı
1) yok, var olmayan [i-sıfatı]
2) sahipsiz, sahibi olmayan
3) eşsiz, biricik, yegane, tek
4) olanaksız, imkansız, yok, olmaz
5) -ma, -maz, yok, değil, olmayan (olumsuzluk eki) (sıfatın kökünden sonra) [yardımcı sıfat]
6) olmaz (sıfatın te çekiminden sonra) 

Meaning
1) nonexistent, not being (there) [i-adjective]
2) unowned, not had, unpossessed
3) unique
4) not, impossible, won’t happen
5) not (after the ren’youkei form of an adjective) [auxiliary adjective]
6) to not be, to have not (after the -te form of a verb)

苦しい

Anlamı
1) ağrılı, sancılı, ıstıraplı [i-sıfatı]
2) acıklı, üzücü 
3) muhtaç, yoksul, paradan yoksun, darlık içinde
4) abartılı, zoraki
5) yapması zor, güç (Fiil kökünden sonra kullanılır. Sık sık ぐるしい şeklinde kullanılır.) [yardımcı sıfat, i-sıfatı]

Meaning
1) painful, difficult, tough, hard [i-adjective]
2) distressing, (psychologically) difficult, stressful, awkward (e.g. position)
3) straitened (circumstances), tight (financial situation), needy, struggling
4) strained (interpretation, explanation, etc.), lame (e.g. excuse), forced (e.g. smile), far-fetched
5) hard to do, unpleasant (after -masu stem of verb; often ぐるしい)[auxiliary adjective, i-adjective]

易い

Anlamı
1) kolay, rahat [i-sıfatı]
2) eğiliminde olma (Fiil kökünden sonra kullanılır.) [yardımcı sıfat, i-sıfatı]
3) -ması kolay, -mak kolay (Fiil kökünden sonra kullanılır.)

Meaning
1) easy [i-adjective]
2) likely to …, have a tendency to … [auxiliary adjective, i-adjective]
3) easy to … 

らしい

Anlamı
1) gibi görünme/gözükme [yardımcı sıfat] 
2) -lı, -li, -ca/-ce gibi/tarzında, gibi, benzer, tipik [son ek, i-sıfatı]

Meaning
1) seeming …, appearing … [auxiliary adjective]
2) -ish, like a …, typical of …, appropriate for …, becoming of …, worthy of the name … [suffix, i-adjective]