Menü Kapat

済みません

Anlamı
1) Özür dilerim, affedersiniz, beni bağışlayın (Birinin dikkatini çekmek ve özür dilemek için kullanılır.) [kibar dil, ifade, ünlem]
2) Teşekkür ederim, sağ olun [kibar dil]

Meaning
1) excuse me, pardon me, I’m sorry (used both to apologize and to get someone’s attention) [polite language, expression, interjection]
2) thank you [polite language]

宜しく

Anlamı
1) iyi, yolunda, gereği gibi [ifade, zarf]
2) saygılarımla, saygı ve sevgilerimle, lütfen yapınız
3) …aynı, … tıpkı (…よろしく gibi)
4) elbette, muhakkak, şüphesiz (よろしく…べし gibi)

Meaning
1) well, properly, suitably [expression, adverb]
2) best regards, please remember me, please treat me favorably (favourably), please take care of, please do
3) just like …, as though one were … (as …よろしく)
4) by all means, of course (as よろしく…べし)

下さい

Anlamı
1) Lütfen bana ver [saygı dili, ifade]
2) Lütfen benim için yap (Bir fiiin te çekiminden sonra veya bir ismin önüne o- veya go- eklenerek kullanılabilir) [saygı dili]

Meaning
1) please give me [honorific language, expression]
2) please do for me (after te-form of a verb or a noun prefixed with o- or go-) [honorific language]