Menü Kapat

Anlamı
1) hisse senedi [isim, sayma birimi]
2) kök, kütük [isim]
3) kök, bitki kökünün tümü [isim, sayma birimi]
4) tür, cins
5) satılma sırası [isim, isim (son ek)]
6) birinin özellikleri [isim]

Meaning
1) stock, share [noun, counter]
2) stump [noun]
3) root, rootstock [noun, counter]
4) strain (of bacteria, etc.)
5) tradeable rank, goodwill [noun, noun (suffix)]
6) one’s forte [noun]

Anlamı
1) olayların sayımında kullanılır [sayma birimi]
2) bir kez, bir defa, bir sefer [isim]
3) oyun sayımı, her iki takımdaki oyuncuların birer vuruş sırası (beysbol)
4) olay, bölüm, kısım [konuşma dili, isim, isim (son ek)]
5) Çin’de yaşayan etnik bir grup, Çin’deki müslüman kesim [kısaltma, isim]
6) İslam, Müslümanlık, İslamiyet [kısaltma]

Meaning
1) counter for occurrences [counter]
2) a time, an instance [noun]
3) counter for games, rounds, etc., counter for innings (baseball)
4) episode, chapter, instalment [colloquialism, noun, noun (suffix)]
5) Hui (people) [abbreviation, noun]
6) Islam [abbreviation]

Anlamı
1) ders [isim, isim (son ek)]
2) bölüm, departman
3) Ders veya (kitap) bölümleri saymak için kullanılır. [sayma birimi]

Meaning
1) lesson [noun, noun (suffix)]
2) section (in an organization), division, department
3) counter for lessons and chapters (of a book) [counter]