Menü Kapat

近く

Anlamı
1) yakın, yakında, dolay, civar, etraf, çevre, havali (‘no’ edatı alabilir) [isim, zarfsal isim]
2) az daha, neredeyse, hemen hemen [isim (son ek)]
3) kısa bir zamanda, biraz sonra, birazdan, çok geçmeden, az zaman içinde [zarf]

Meaning
1) near, neighbourhood, neighborhood, vicinity (May take the particle ‘no’) [noun, adverbial noun]
2) nearly (e.g. “it took nearly one year”), close to [noun (suffix)]
3) shortly, soon [adverb]

Anlamı
1) (binadaki) kat [isim, isim (son ek)]
2) (merdivene ait) basamaklar, merdiven [isim]
3) aşama, safha (kronostratigrafi) [isim, isim (son ek)]
4) (binadaki) kat sayma birimi [sayma birimi]

Meaning
1) storey, story, floor [noun, noun (suffix)]
2) stairs [noun ]
3) stage (in chronostratigraphy) [noun, noun (suffix)]
4) counter for storeys and floors of a building [counter]

Anlamı
1) resim, tablo [isim, isim (son ek)]
2) kamera görüntüleri, çekim görüntüsü, çekim karesi

Meaning
1) picture, drawing, painting, sketch [noun, noun (suffix)]
2) (video) footage, image, picture