Menü Kapat

事無し

Anlamı
1) olaysız, hadisesiz, sakin, huzurlu, emin, emniyetli [arkaik, ‘ku’ sıfatı (archaic)]
2) kolay, rahat, basit [arkaik]
3) yapacak bir şeyi kalmama / olmama [arkaik, isim, na-sıfatı]

Meaning
1) uneventful, peaceful, safe [archaism, ‘ku’ adjective (archaic)]
2) easy, simple [archaism]
3) having nothing to do [archaism, noun, na-adjective]

ヌーボー

Anlamı
1) modern, çağdaş (nouveau: Fransızca’dan gelen bir kelime) (no edatı alabilir.) [isim]
2) yeni sanat (akımı) [kısaltma, isim]
3) kırmızı veya beyaz burgonya şarabı [kısaltma]
4) belirsiz, müphem, muğlak (Anlamı ヌーボー ile sınırlı) [yansıma sözcük, ‘taru’ sıfatı, zarf (to edatı alan)]

Meaning
1) modern, up-to-date (Word coming from French: nouveau) (May take the particle ‘no’) [noun]
2) art nouveau [abbreviation, noun]
3) Beaujolais nouveau (wine) [abbreviation]
4) vague, fuzzy, elusive, slippery, mysterious (Meaning restricted to ヌーボー) [onomatopoeic or mimetic word, ‘taru’ adjective, adverb taking the to particle]

Anlamı
1) imparatorluk başkenti (Kyoto) (Anlamı きょう ile sınırlı) [isim]
2) iroha (bir tür Japon şiiri) şarkısının son sözü (Anlamı きょう ile sınırlı)
3) 10^16, 10,000,000,000,000,000, on trilyon (genellikle けい) [sayısal]

Meaning
1) imperial capital (esp. Kyoto) (Meaning restricted to きょう) [noun]
2) final word of an iroha-uta (Meaning restricted to きょう)
3) 10^16, 10,000,000,000,000,000, ten quadrillion (usu. けい) [numeric]

一つ

Anlamı
1) bir, 1 [sayısal]
2) evvela, önce ( sık sık maddelenmiş liste için) [isim]
3) sadece (bir isimden sonra)
4) bile (fiilin olumsuz çekiminden sonra)
5) hemen, şimdi, biraz önce [zarfsal isim]

Meaning
1) one [numeric]
2) for one thing (often used in itemized lists) [noun]
3) only (after a noun)
4) (not) even (with a verb in negative form)
5) just (e.g. “just try it”) [adverbial noun]

Anlamı
1) bir, 1 (ワン, 1 diye okunabilir. 壱, 弌 ve 壹 yasal dökümanlarda kullanılır.) [sayısal, ön ek]
2) en …, en iyi, en hoş, en uygun, en iyisi (‘no’ edatı alabilir.) [son ek]
3) ilk, birinci (‘no’ edatı alabilir.)
4) başlangıç, başlama [isim]
5) as, birli (oyun kartı)
6) alt tel (telli çalgılarda)

Meaning
1) one ( 1 can also be read ワン. 壱, 弌 and 壹 are used in legal documents) [numeric, prefix]
2) best (May take the particle ‘no’) [suffix]
3) first, foremost (May take the particle ‘no’)
4) beginning, start [noun]
5) ace (playing card)
6) bottom string (on a shamisen, etc.)

ワン

Anlamı
1) bir, 1 (Anlamı, ワン ile sınırlı) [sayısal]
2) hav hav (havlama sesi), havlama [yansıma sözcük, isim]

Meaning
1) one (Meaning restricted to ワン) [numeric]
2) woof, bark [onomatopoeic or mimetic word, noun]

在り

Anlamı
1) mevcut, var olma, olma (şimdilik) (‘no’ edatı alabilir.) [isim]
2) Aferin!, Yaşa be!, Çok iyi!, Harika!, kabul edilir, makbul [konuşma dili, na-sıfatı, isim]
3) var olmak, mevcut olmak, olmak (cansız nesneler için) [düzensiz ru fiili, geçişsiz fiil]

Meaning
1) existing (at the present moment) (May take the particle ‘no’) [noun]
2) alright, acceptable, passable [colloquialism, na-adjective, noun]
3) to be (usu. of inanimate objects), to have [irregular ru verb, intransitive verb]

まじ

Anlamı
1) ciddi, ağırbaşlı [konuşma dili, kısaltma, na-sıfatı, isim]
2) -mamalı/-memeli, yapamamak, edememek (Anlamı まじ ile sınırlı) [yardımcı fiil]

Meaning
1) serious, not joking, straight [colloquialism, abbreviation, na-adjective, noun]
2) cannot, should not, will not, must not (Meaning restricted to まじ) [auxiliary verb]

比興

Anlamı
1) açık ve gizli karşılaştırmalar (Klasik şiir döneminde kullanılan edebi yöntem türleri) [kapalı terim, isim]
2) ilginç, enteresan, tuhaf, garip, acayip [arkaik, isim, na-sıfatı (arkaik)]
3) mantıksız, anlamsız, absürt, abes [arkaik]
4) aşağı, değersiz, önemsiz [arkaik]
5) korkak, ödlek, yüreksiz [arkaik]

Meaning
1) explicit and implied comparisons (kinds of literary devices used in the Classic of Poetry) [obscure term, noun]
2) interesting, strange [archaism, noun, na-adjective (archaic)]
3) unreasonable, unfavorable [archaism]
4) lowly, insignificant [archaism]
5) cowardly, using underhanded methods [archaism]