Menü Kapat

Anlamı
1) ben (‘no’ edatı alabilir) [zamir]
2) özel iş, şahsi mesele (‘no’ edatı alabilir) (Anlamı わたくし ile sınırlı) [isim]
2) bencillik (Anlamı わたくし ile sınırlı)

Meaning
1) I, me (May take the particle ‘no’) [pronoun]
2) private affairs, personal matter, secrecy (May take the particle ‘no’) (Meaning restricted to わたくし) [noun]
3) selfishness (Meaning restricted to わたくし)

Anlamı
1) dağ, tepe [isim, sayma birimi]
2) maden, maden ocağı
3) yığın, küme
4) (vidada) yiv
5) doruk, zirve
6) tahmin, sanı, kestirim
7) kamu davası, ceza davası
8) dağa tırmanma, dağcılık
9) fastival arabası
10) duvar [Çin dominosu terimi]
11) tapınak, mabet, ibadethane [arkaik]
12) vahşi, yabani, yabanıl, yaban [isim (ön ek)]

Meaning
1) mountain, hill [noun, counter]
2) mine (e.g. coal mine)
3) heap, pile
4) crown (of a hat), thread (of a screw), tread (of a tire), protruding part of an object
5) climax, peak, critical point
6) guess, speculation
7) criminal case, crime (used by policemen, crime reporters, etc.)
8) mountain climbing, mountaineering
9) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd)
10) wall, wall tile [mahjong term]
11) temple, temple grounds [archaism]
12) wild [noun (prefix)]

四つ

Anlamı
1) dört, dört rakamı [sayısal]
2) 4 yaş, 4’lü yaş [isim]
3) saat 10 (eski zaman sistemi)
4) çapraz kavrama [sumo terimi]

Meaning
1) four [numeric]
2) four years of age [noun]
3) ten o’clock (old time system)
4) cross grips [sumo term]

仕事

Anlamı
1) iş, görev, vazife, memuriyet (‘no’ edatı alabilir) [isim, suru fiili alan]
2) iş [fizik terimi]

Meaning
1) work, job, business, occupation, employment, vocation, task (May take the particle ‘no’) [noun, taking verb suru]
2) work [physics terminology]