Menü Kapat

Anlamı
1) erkek, adam [isim, isim (ön ek)]
2) adam, kişi, arkadaş [isim]
3) erkek arkadaş
4) erkeklik, erkeksilik, erkek onuru

Meaning
1) man, male [noun, noun (prefix)]
2) fellow, guy, chap, bloke [noun]
3) male lover, boyfriend, man
4) manliness, manly honor, manly honour, manly reputation

沢山

Anlamı
1) çok, epey, bir hayli, çok sayıda, önemli oranda (‘no’ edatı alabilir) [na-sıfatı, zarfsal isim]
2) yeterli, kâfi
3) yeterli miktar, çok fazla (bir isimden sonra; genellikle だくさん gibi okunur.) [isim (son ek)]

Meaning
1) a lot, lots, plenty, many, a large number, much, a great deal, a good deal (May take the particle ‘no’) [noun, na-adjective, adverbial noun]
2) enough, sufficient
3) enough, too many, too much (after a noun; usu. read as だくさん) [noun (suffix)]

大変

Anlamı
1) çok, pek, gayet, pek çok, fazlasıyla [zarf]
2) çok büyük, kocaman, dağ gibi [na-sıfatı, isim]
3) önemli, ciddi, ciddi, ağır, vahim
4) güç, zor, çetin
5) büyük çapta hadise/olay, büyük kaza, felaket [arkaik, isim]

Meaning
1) very, greatly, terribly, awfully [adverb]
2) immense, enormous, great [na-adjective, noun]
3) serious, grave, dreadful, terrible
4) difficult, hard
5) major incident, disaster [archaism, noun]

大切

Anlamı
1) önemli, gerekli, lüzumlu, zaruri [na-sıfatı, isim]
2) sevgili, aziz, değerli, kıymetli
3) dikkatli, özenli, itinalı (genellikle zarf olarak ~に biçiminde kullanılır)

Meaning
1) important, necessary, indispensable [na-adjective, noun]
2) beloved, precious, dear, cherished, valuable
3) careful (usu. adverb, as ~に)

大学

Anlamı
1) üniversite [isim]
2) Eski Kyoto Üniversitesi (Devlet yöneticilerinin eğitimi için ritsuryo sistemi altında kurulmuştur.) [kısaltma]
3) açıköğretim

Meaning
1) university, college [noun]
2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators) [abbreviation]
3) the Great Learning