Menü Kapat

Anlamı
1) öğle, öğle vakti [isim]
2) gündüz, iş günü (Anlamı 昼 , 晝 ile sınırlı.)
3) öğle yemeği (Anlamı 昼 , 晝 ile sınırlı.)

Meaning
1) noon, midday [noun]
2) daytime (Meaning restricted to 昼 , 晝)
3) lunch (Meaning restricted to 昼 , 晝)

Anlamı
1) iç, iç taraf [isim]
arasına, arasında; içinde, içeride, içeriye
merkez, orta, orta yer
esnasında, boyunca, sırasında, süresince

Meaning
1) inside, in [noun]
2) among, within
3) center (centre), middle
4) during, while

着る

Anlamı
1) giymek, takmak [ichidan fiili, geçişli fiil]
2) (suç, günah vs. )taşımak, üstlenmek

Meaning
1) to wear (in modern Japanese, from the shoulders down), to put on [ichidan verb, transitive verb]
2) to bear (guilt, etc.)

遅い

Anlamı
1) yavaş, ağır (Anlamı 遅い, 鈍い ile sınırlı) [i-sıfatı]
2) geç, gecikmiş, geç kalan (Anlamı 遅い, 晩い, 遲い ile sınırlı)
3) daha sonra, sonra (beklenenden veya alışılmıştan) (Anlamı 遅い, 晩い, 遲い ile sınırlı)
4) çok/fazla geç, geç kalma, yetişememe (Anlamı 遅い, 晩い, 遲い ile sınırlı)
5) kalın kafalı, anlayışsız, gabi (Anlamı 遅い, 鈍い, 遲い ile sınırlı) [arkaik]

Meaning
1) slow, time-consuming, sluggish (Meaning restricted to 遅い, 鈍い) [i-adjective]
2) late (in the day), towards the end (of the day or night), until a time far into the day or night (Meaning restricted to 遅い, 晩い, 遲い)
3) later (than expected or usual), late, behind schedule, behind time, tardy, overdue, unpunctual (Meaning restricted to 遅い, 晩い, 遲い)
4) too late, having missed the boat (Meaning restricted to 遅い, 晩い, 遲い)
5) dull, stupid ((Meaning restricted to 遅い, 鈍い, 遲い) [archaism]

置く

Anlamı
1) yerleştirmek, koymak [godan fiili, geçişli fiil]
2) bırakmak, terketmek
3) kurmak (örgüt, tesis vs. ), tesis etmek
4) tayin etmek, atamak
5) güvenmek, inanmak, akılda tutmak
6) işi durdurmak
7) yatılı kalmak
8) ayrılmak, dağılmak
9) önceden bir şeyler yapmak (fiilin te çekiminden sonra) [godan fiili, yardımcı fiil]
10) (bir şeyi) (belli bir durumda) bırakmak, devam etmek (fiilin te çekiminden sonra)

Meaning
1) to put, to place [godan verb, transitive]
2) to leave (behind)
3) to establish (an organization, a facility, a position, etc.), to set up
4) to appoint (someone to a certain position), to hire, to employ
5) to place (one’s trust, one’s faith, etc.), to bear (in mind, etc.)
6) to put down a tool (e.g. a pen) hence stopping what one is doing with that tool
7) to take in (boarders, etc.), to provide lodging in one’s house
8) to separate spatially or temporally
9) to do something in advance (after the -te form of a verb) [godan verb, auxiliary verb]
10) to leave something in a certain state, to keep something in a certain state (after the -te form of a verb)