Menü Kapat

打ち付ける

Anlamı
1) çivilemek, mıhlamak, çivi çakmak [ichidan fiili, geçişli fiil]
2) vurmak, çarpmak
3) atmak, fırlatmak

Meaning
1) to nail [ichidan verb, transitive verb]
2) to knock, to bang (e.g. one’s head), to strike (hard)
3) to throw (e.g. a rock), to fling

以後

Anlamı
1) bundan sonra, bundan böyle, şimdiden sonra, şu andan itibaren [zarfsal isim, isim (zamansal)]
2) sonra, ondan sonra, o andan itibaren, o andan sonra (özellikle あれ, それ veya bir fiilin te çekiminden sonra)

Meaning
1) after this, from now on, hereafter [adverbial noun, noun (temporal)]
2) thereafter, since (then), after (esp. after あれ, それ or the -te form of a verb)

Anlamı
1) çok, pek, gayet, epeyce, oldukça [zarf]
2) 10^48, kendesilyon (Anlamı 極 ile sınırlı) [sayısal]

Meaning
1) quite, very [adverb]
2) 10^48, quindecillion (Meaning restricted to 極) [numeric]

生ずる

Anlamı
1) üretmek, yapmak, imal etmek (生ずる, 生じる ‘dan daha edebidir) [ichidan fiili, geçişsiz fiil]
2) -den kaynaklanmak, ileri gelmek

Meaning
1) to produce, to yield, to cause (生ずる is more literary than 生じる) [ichidan verb, intransitive verb]
2) to result from, to arise, to be generated 

為す

Anlamı
1) kurmak, tesis etmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) şekil vermek, biçim vermek, biçimlendirmek
3) başarmak, becermek, yapmak
4) değiştirmek
5) yapmak, icra etmek, görevlendirmek, atamak
6) -meyi denemek, -me niyetinde olmak, -meyi kastetmek [arkaik, yardımcı fiil]
7) çocuğu olmak, çocuk sahibi olmak [arkaik]

Meaning
1) to build up, to establish [godan verb, transitive verb]
2) to form, to become (a state)
3) to accomplish, to achieve, to succeed in
4) to change into
5) to do, to perform
6) to intend to, to attempt, to try [archaism, auxiliary verb]
7) to have a child [archaism]