Menü Kapat

呉れる

Anlamı
1) vermek (くれ , alternatif emir çekimidir.) [ichidan fiili, geçişli fiil, yardımcı fiil]

Meaning
1) to give, to let one have, to do for one, to be given (くれ is an irregular alternative imperative form) [ichidan verb, transitive verb, auxiliary verb]

易い

Anlamı
1) kolay, rahat [i-sıfatı]
2) eğiliminde olma (Fiil kökünden sonra kullanılır.) [yardımcı sıfat, i-sıfatı]
3) -ması kolay, -mak kolay (Fiil kökünden sonra kullanılır.)

Meaning
1) easy [i-adjective]
2) likely to …, have a tendency to … [auxiliary adjective, i-adjective]
3) easy to … 

この頃

Anlamı
1) bugünler, günümüz, bugünlerde, günümüzde, bu sıralar, son zamanlarda, yakınlarda [zarfsal isim, isim (zamansal)]

Meaning
1) these days, nowadays, now, at present, recently, lately [adverbial noun, temporal noun]

この間

Anlamı
1) geçen gün, birkaç gün önce, geçenlerde, geçen günlerde [zarfsal isim, isim (zamansal)]
2) bu arada, bu sürede, tam bu sırada, bir yandan da, bunlar olduğu sırada (Bu anlam このかん ile sınırlıdır.)

Meaning
1) the other day, lately, recently, during this period [adverbial noun, temporal noun]
2) meanwhile, in the meantime (Meaning restricted to このかん)

死ぬ

Anlamı
1) ölmek [hassas söz, godan fiili, düzensiz nu fiili, geçişsiz fiil]
2) ruhunu kaybetmek, neşesini kaybetmek, canlılığını kaybetmek, ölü gibi görünmek
3) durmak, kesilmek

Meaning
1) to die, to pass away [sensitive, godan verb, irregular nu verb, intransitive verb]
2) to lose spirit, to lose vigor, to look dead
3) to cease, to stop

お宅

Anlamı
1) senin evin, senin ailen [saygı dili, isim]
2) senin kocan [saygı dili]
3) senin kurumun, senin müessesen, senin şirketin
4) sen (no edatı alabilir) [saygı dili, zamir]

Meaning
1) your house, your home, your family [honorific language, noun]
2) your husband [honorific language]
3) your organization [honorific language]
4) you (May take the particle ‘no’) [honorific language, pronoun]