Menü Kapat

そんな

Anlamı
1) şöyle (Dinleyenin hareketleri, düşüncelerini ifade ediş şekli, veya anladığı seyi belirtirken kullanılır.), işte böyle, bunun gibi [sıfatsal zamir]

Meaning
1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener), like that, that sort of [pre-noun adjectival]

あんな

Anlamı
1) öyle şey/biri, öyle (Hem dinleyene hem de konuşana uzak biri veya nesne hakkında veya hem dinleyenin hem de konuşanın alışık olmadığı durumlar hakkında konuşurken kullanılır. ) [sıfatsal zamir]

Meaning
1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener), so, that, sort of [pre-noun adjectival]

呉れる

Anlamı
1) vermek (くれ , alternatif emir çekimidir.) [ichidan fiili, geçişli fiil, yardımcı fiil]

Meaning
1) to give, to let one have, to do for one, to be given (くれ is an irregular alternative imperative form) [ichidan verb, transitive verb, auxiliary verb]

易い

Anlamı
1) kolay, rahat [i-sıfatı]
2) eğiliminde olma (Fiil kökünden sonra kullanılır.) [yardımcı sıfat, i-sıfatı]
3) -ması kolay, -mak kolay (Fiil kökünden sonra kullanılır.)

Meaning
1) easy [i-adjective]
2) likely to …, have a tendency to … [auxiliary adjective, i-adjective]
3) easy to … 

この頃

Anlamı
1) bugünler, günümüz, bugünlerde, günümüzde, bu sıralar, son zamanlarda, yakınlarda [zarfsal isim, isim (zamansal)]

Meaning
1) these days, nowadays, now, at present, recently, lately [adverbial noun, noun (temporal)]

この間

Anlamı
1) geçen gün, birkaç gün önce, geçenlerde, geçen günlerde [zarfsal isim, isim (zamansal)]
2) bu arada, bu sürede, tam bu sırada, bir yandan da, bunlar olduğu sırada (Bu anlam このかん ile sınırlıdır.)

Meaning
1) the other day, lately, recently, during this period [adverbial noun, noun (temporal)]
2) meanwhile, in the meantime (Meaning restricted to このかん)