Menü Kapat

今日

Anlamı
1) bugün [isim (zamansal)]
2) yeni, son günlerde, bu günlerde, yakınlarda, geçenlerde (Anlamı こんにち ile sınırlı)

Meaning
1) today, this day [noun (temporal)]
2) these days, recently, nowadays (Meaning restricted to こんにち)

Anlamı
1) (yaklaşık) zaman, çevresinde, sularında, aşağı yukarı, yaklaşık (son ek gibi kullanıldığında ごろ) [isim, zarfsal isim, isim (son ek)]
2) uygun zaman (veya durum)
3) yılın belli zamanı, sezon, mevsim

Meaning
1) (approximate) time, around, about, toward (ごろ when used as a suffix) [noun, adverbial noun, noun (suffix)]
2) suitable time (or condition)
3) time of year, season