Menü Kapat

おりゃる

Anlamı
1) gitmek, gelmek [saygı dili, arkaik, geçişsiz fiil, yodan fiili (arkaik)]
2) olmak, var olmak, mevcut olmak [saygı dili, arkaik]
3) -dır, -dir (koşaç) [saygı dili, arkaik, yodan fiili (arkaik), yardımcı fiil]
4) olmak, var olmak, mevcut olmak (で edatından sonra) [kibar dil, arkaik, geçişsiz fiil, yodan fiili (arkaik)]

Meaning
1) to go, to come [honorific language, archaism, intransitive verb, yodan verb (archaism)]
2) to be [honorific language, archaism ]
3) is (doing), are (doing) [honorific language, archaism, yodan verb, auxiliary verb]
4) to be (after で) [polite language, archaism, intransitive verb, yodan verb (archaism)]

御座る

Anlamı
1) var olmak, mevcut olmak, olmak, -dır, -dir (Günümüz Japoncası’nda genellikle ございます şeklinde kullanılır.) [kibar dil, arkaik, kısaltma, yodan fiili (arkaik), geçişsiz fiil]

Meaning
1) to be (usu. ございます in modern Japanese) [polite language, archaism, abbreviation, yodan verb (archaic), intransitive verb]

侍り

Anlamı
1) hizmet etmek, bakmak [arkaik, düzensiz ru fiili, geçişsiz fiil]
2) var olmak, mevcut olmak, olmak [arkaik, kibar dil, mütevazı dil]
3) alçakgönüllülükle yapmak [arkaik, kibar dil, mütavazı dil, son ek, düzensiz ru fiili]

Meaning
1) to wait upon, to serve [archaism, irregular ru verb, intransitive verb]
2) to be [archaism, polite language, humble language]
3) to humbly do … [archaism, polite language, humble language, suffix, irregular ru verb]

Anlamı
1) -dır, -dir, olmak (Koşaçtan sonra “de” veya “ni” kullanıldığında “aru” fiili yerine kullanılır.) [arkaik, kibar dil, yardımcı]
2) yapmak (Fiil kökünden sonra “masu” yerine kullanılır.) [arkaik, kibar dil]

Meaning
1) to be (auxiliary used in place of “aru” after “de” or “ni” when forming a copula) [archaism, polite language, auxiliary]
2) to do (auxiliary used in place of “-masu” after a -masu stem) [

お世話になる

Anlamı
1) teşekkür etmek, iyiliğiniz için teşekkür etmek, minnettar kalmak, minnettar olmak [kibar dil, ifade, godan fiili]

Meaning
1) to be much obliged (to someone), to receive favor (favour), to be indebted, to be grateful [polite language, expression, godan verb]

さん

Anlamı
1) bey, bay, bayan, hanım (İnsan veya yer adından sonra kullanılır.) [saygı dili, samimi dil, son ek]
2) kibarlık işareti [kibar dil]

Meaning
1) Mr., Mrs., Miss, Ms., -san (after a person’s name (or position, etc.) [honorific language, fimiliar language, suffix]
2) politeness marker [polite language]