Menü Kapat

御座る

Anlamı
1) var olmak, mevcut olmak, olmak, -dır, -dir (Günümüz Japoncası’nda genellikle ございます şeklinde kullanılır.) [kibar dil, arkaik, kısaltma, yodan fiili (arkaik), geçişsiz fiil]

Meaning
1) to be (usu. ございます in modern Japanese) [polite language, archaism, abbreviation, yodan verb (archaic), intransitive verb]

ヌーボー

Anlamı
1) modern, çağdaş (nouveau: Fransızca’dan gelen bir kelime) (no edatı alabilir.) [isim]
2) yeni sanat (akımı) [kısaltma, isim]
3) kırmızı veya beyaz burgonya şarabı [kısaltma]
4) belirsiz, müphem, muğlak (Anlamı ヌーボー ile sınırlı) [yansıma sözcük, ‘taru’ sıfatı, zarf (to edatı alan)]

Meaning
1) modern, up-to-date (Word coming from French: nouveau) (May take the particle ‘no’) [noun]
2) art nouveau [abbreviation, noun]
3) Beaujolais nouveau (wine) [abbreviation]
4) vague, fuzzy, elusive, slippery, mysterious (Meaning restricted to ヌーボー) [onomatopoeic or mimetic word, ‘taru’ adjective, adverb taking the to particle]

まじ

Anlamı
1) ciddi, ağırbaşlı [konuşma dili, kısaltma, na-sıfatı, isim]
2) -mamalı/-memeli, yapamamak, edememek (Anlamı まじ ile sınırlı) [yardımcı fiil]

Meaning
1) serious, not joking, straight [colloquialism, abbreviation, na-adjective, noun]
2) cannot, should not, will not, must not (Meaning restricted to まじ) [auxiliary verb]

なら

Anlamı
1) eğer, ise, şayet, durumunda, (-dığı) takdirde (Bazen varsayılan koşaç だ ve なり gibi bir edat olarak kullanılır. ) [yardımcı]
2) ise, derseniz, sorarsanız, (bana) gelince (Anlamı なら ile sınırlı.)
3) öyleyse, eğer öyleyse, söylenenler doğruysa, hal böyleyse [konuşma dili, kısaltma, bağlaç]
4) eğer mümkünse, mümkünse, mümkün olursa, koşullar izin verirse (Anlamı ならば ile sınırlı.)

Meaning
1) if, in case, if it is the case that, if it is true that (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) [auxiliary]
2) as for, on the topic of (Meaning restricted to なら)
3) if that’s the case, if so, that being the case [colloquialism, abbreviation, conjunction]
4) if possible, if circumstances allow (Meaning restricted to ならば)

キロ

Anlamı
1) kilo-, 10^3, 1000 [ön ek]
2) kilogram [kısaltma, isim]
3) kilometre [kısaltma]
4) kilo-, 1024, 2^10 [bilgisayar terminolojisi, ön ek]

Meaning
1) kilo-, 10^3, 1000 [prefix]
2) kilogram, kilogramme [abbreviation, noun]
3) kilometre, kilometer [abbreviation]
4) kilo-, 1024, 2^10 [computer terminology, prefix]

Anlamı
1) h harfi [isim]
2) açık saçık, seksi [na-sıfatı, isim]
3) cinsel ilişki [konuşma dili, isim, suru fiili alan]
4) Heisei Dönemi’nin son yılı [kısaltma, ön ek]
5) Hidrojen [kısaltma, isim]

Meaning
1) H, h [noun]
2) indecent, lewd, frisky, sexy [na-adjective, noun]
3) sexual intercourse, copulation [colloquialism, noun, taking verb suru]
4) nth year in the Heisei era (January 8, 1989-April 30, 2019) [abbreviation, prefix]
5) hydrogen (H) [abbreviation, noun]

Anlamı
1) s, s harfi [isim]
2) güney, güney yönü [kısaltma]
3) kükürt, (kim.) simgesi “S” [kısaltma]
4) son yıl, Showa Dönemi’nin son yılı [ön ek, kısaltma]
5) küçük, ufak [kısaltma]
6) ikinci [kısaltma]
7) özne [kısaltma]
8) sadist, işkence yapmaktan hoşlanan [kısaltma]
9) kız kardeş, eşcinsel bir ilişkide kadın partner [kısaltma]
10) s derece ( SABCDEF ölçeğindeki en üst derece )

Meaning
1) S, s [noun]
2) south [abbreviation]
3) sulfur [abbreviation]
4) nth year in the Shōwa era (1926.12.25-1989.1.7) [prefix, abbreviation]
5) small [noun, abbreviation] 
6) second [abbreviation]
7) subject (grammar) [abbreviation]
8) sadist, sadistic [abbreviation]
9) sister, female partner in a homosexual relationship [abbreviation]
10) S rank (usu. top rank on a SABCDEF scale), S grade, best class

Anlamı
1) olayların sayımında kullanılır [sayma birimi]
2) bir kez, bir defa, bir sefer [isim]
3) oyun sayımı, her iki takımdaki oyuncuların birer vuruş sırası (beysbol)
4) olay, bölüm, kısım [konuşma dili, isim, isim (son ek)]
5) Çin’de yaşayan etnik bir grup, Çin’deki müslüman kesim [kısaltma, isim]
6) İslam, Müslümanlık, İslamiyet [kısaltma]

Meaning
1) counter for occurrences [counter]
2) a time, an instance [noun]
3) counter for games, rounds, etc., counter for innings (baseball)
4) episode, chapter, instalment [colloquialism, noun, noun (suffix)]
5) Hui (people) [abbreviation, noun]
6) Islam [abbreviation]