Menü Kapat

好き

Anlamı
1) hoşa giden, sevilen, beğenilen, favori [na-sıfatı, isim]
2) aşık, sevdalı, sevgili
3) tutkululuk, kaprislilik, gelip geçici heveslere kapılma [na-sıfatı, isim]

Meaning
1) liked, well-liked, favourite, favorite [na-adjective, noun]
2) in love (with), loved, romantically interested (in)
3) faddism, eccentricity [na-adjective, noun]

元気

Anlamı
1) canlı, neşeli, hayat dolu, enerjik [na-sıfatı, isim]
2) sağlıklı, sağlam, afiyette, iyi, yolunda, uygun

Meaning
1) lively, full of spirit, energetic, vigorous, vital, spirited [na-adjective, noun]
2) healthy, well, fit, in good health

嫌い

Anlamı
1) nefret, nefret etmeme, sevmeme [na-sıfatı, isim]
2) kuşku, şüphe [isim]
3) ayırt etme, ayırım, fark

Meaning
1) disliked, hated, disagreeable [na-adjective, noun]
2) suspicion, tendency, smack (of) [noun]
3) distinction, discrimination

結構

Anlamı
1) şahane, fevkalade, harika, mükemmel, hoş, güzel, cazip, iyi [na-sıfatı, zarfsal isim, isim]
2) yeterli, kâfi, hoş, iyi [na-sıfatı]
3) iyi, iyice, yeterince iyi, tahammül olunabilir
4) bayağı, pek, oldukça, makul bir şekilde, makulen [zarf]
5) yapım, inşa, inşaat [arkaik, isim]

Meaning
1) splendid, nice, wonderful, delicious, sweet [na-adjective, adverbial noun, noun]
2) sufficient, fine (in the sense of “I’m fine”), (by implication) no thank you [na-adjective]
3) well enough, OK, tolerable
4) quite, reasonably, fairly, tolerably [adverb]
5) construction, architecture [archaism, noun]

下手

Anlamı
1) maharetsiz, beceriksiz, acemi [na-sıfatı, isim]
2) tedbirsiz, ihtiyatsız, düşüncesiz, anlayışsız

Meaning
1) unskillful, poor, awkward [na-adjective, noun]
2) imprudent, untactful

エロ

Anlamı
1) erotik, erotizm (‘no’ edatı alabilir.) [na-sıfatı, isim]
2) sapkın, sapık [isim (ön ek)]

Meaning
1) erotic, eroticism (May take the particle ‘no’) [na-adjective, noun]
2) perverted, horny, dirty [noun (prefix)]

事無し

Anlamı
1) olaysız, hadisesiz, sakin, huzurlu, emin, emniyetli [arkaik, ‘ku’ sıfatı (archaic)]
2) kolay, rahat, basit [arkaik]
3) yapacak bir şeyi kalmama / olmama [arkaik, isim, na-sıfatı]

Meaning
1) uneventful, peaceful, safe [archaism, ‘ku’ adjective (archaic)]
2) easy, simple [archaism]
3) having nothing to do [archaism, noun, na-adjective]

在り

Anlamı
1) mevcut, var olma, olma (şimdilik) (‘no’ edatı alabilir.) [isim]
2) Aferin!, Yaşa be!, Çok iyi!, Harika!, kabul edilir, makbul [konuşma dili, na-sıfatı, isim]
3) var olmak, mevcut olmak, olmak (cansız nesneler için) [düzensiz ru fiili, geçişsiz fiil]

Meaning
1) existing (at the present moment) (May take the particle ‘no’) [noun]
2) alright, acceptable, passable [colloquialism, na-adjective, noun]
3) to be (usu. of inanimate objects), to have [irregular ru verb, intransitive verb]