Menü Kapat

事無し

Anlamı
1) olaysız, hadisesiz, sakin, huzurlu, emin, emniyetli [arkaik, ‘ku’ sıfatı (archaic)]
2) kolay, rahat, basit [arkaik]
3) yapacak bir şeyi kalmama / olmama [arkaik, isim, na-sıfatı]

Meaning
1) uneventful, peaceful, safe [archaism, ‘ku’ adjective (archaic)]
2) easy, simple [archaism]
3) having nothing to do [archaism, noun, na-adjective]

在り

Anlamı
1) mevcut, var olma, olma (şimdilik) (‘no’ edatı alabilir.) [isim]
2) Aferin!, Yaşa be!, Çok iyi!, Harika!, kabul edilir, makbul [konuşma dili, na-sıfatı, isim]
3) var olmak, mevcut olmak, olmak (cansız nesneler için) [düzensiz ru fiili, geçişsiz fiil]

Meaning
1) existing (at the present moment) (May take the particle ‘no’) [noun]
2) alright, acceptable, passable [colloquialism, na-adjective, noun]
3) to be (usu. of inanimate objects), to have [irregular ru verb, intransitive verb]

まじ

Anlamı
1) ciddi, ağırbaşlı [konuşma dili, kısaltma, na-sıfatı, isim]
2) -mamalı/-memeli, yapamamak, edememek (Anlamı まじ ile sınırlı) [yardımcı fiil]

Meaning
1) serious, not joking, straight [colloquialism, abbreviation, na-adjective, noun]
2) cannot, should not, will not, must not (Meaning restricted to まじ) [auxiliary verb]

Anlamı
1) h harfi [isim]
2) açık saçık, seksi [na-sıfatı, isim]
3) cinsel ilişki [konuşma dili, isim, suru fiili alan]
4) Heisei Dönemi’nin son yılı [kısaltma, ön ek]
5) Hidrojen [kısaltma, isim]

Meaning
1) H, h [noun]
2) indecent, lewd, frisky, sexy [na-adjective, noun]
3) sexual intercourse, copulation [colloquialism, noun, taking verb suru]
4) nth year in the Heisei era (January 8, 1989-April 30, 2019) [abbreviation, prefix]
5) hydrogen (H) [abbreviation, noun]

そう

Anlamı
1) öyle, gerçekten [zarf]
2) göründüğü gibi, madem ki [na-sıfatı, son ek]

Meaning
1) so, really, seeming [adverb]
2) appearing that, seeming that, looking like, having the appearance of [na-adjective, suffix]