Menü Kapat

沢山

Anlamı
1) çok, epey, bir hayli, çok sayıda, önemli oranda (‘no’ edatı alabilir) [na-sıfatı, zarfsal isim]
2) yeterli, kâfi
3) yeterli miktar, çok fazla (bir isimden sonra; genellikle だくさん gibi okunur.) [isim (son ek)]

Meaning
1) a lot, lots, plenty, many, a large number, much, a great deal, a good deal (May take the particle ‘no’) [noun, na-adjective, adverbial noun]
2) enough, sufficient
3) enough, too many, too much (after a noun; usu. read as だくさん) [noun (suffix)]

大変

Anlamı
1) çok, pek, gayet, pek çok, fazlasıyla [zarf]
2) çok büyük, kocaman, dağ gibi [na-sıfatı, isim]
3) önemli, ciddi, ciddi, ağır, vahim
4) güç, zor, çetin
5) büyük çapta hadise/olay, büyük kaza, felaket [arkaik, isim]

Meaning
1) very, greatly, terribly, awfully [adverb]
2) immense, enormous, great [na-adjective, noun]
3) serious, grave, dreadful, terrible
4) difficult, hard
5) major incident, disaster [archaism, noun]

大切

Anlamı
1) önemli, gerekli, lüzumlu, zaruri [na-sıfatı, isim]
2) sevgili, aziz, değerli, kıymetli
3) dikkatli, özenli, itinalı (genellikle zarf olarak ~に biçiminde kullanılır)

Meaning
1) important, necessary, indispensable [na-adjective, noun]
2) beloved, precious, dear, cherished, valuable
3) careful (usu. adverb, as ~に)

大丈夫

Anlamı
1) emin, emniyetli, güvenli, sağlam, güvenilir, tehlikesiz, peki [na-sıfatı]
2) elbette, tabii, baş üstüne, muhakkak, hiç kuşkusuz, hiç şüphesiz, kesinlikle [zarf]
3) kalsın (almayayım), teşekkürler kalsın, hayır teşekkür ederim, iyiyim, beni merak etme, canın sağolsun [konuşma dili, ünlem, na-sıfatı]
4) büyük adam, iyi figürlü adam, bir adamın iyi figürü [arkaik, isim]

Meaning
1) safe, secure, sound, problem-free, without fear, all right, alright, OK, okay [na-edjective]
2) certainly, surely, undoubtedly [adverb]
3) no thanks, I’m good, that’s alright [colloquialism, interjection, na-adjective]
4) great man, fine figure of a man [archaism, noun]

多分

Anlamı
1) belki, muhtemelen, herhalde, büyük bir ihtimalle/olasılıkla [zarf]
2) çok, bir hayli, bol (‘no’ edatı alabilir) [na-sıfatı]

Meaning
1) perhaps, probably [adverb]
2) generous, many, much, great (May take the particle ‘no’) [na-adjective]

上手

Anlamı
1) becerikli, marifetli, ehliyetli, usta [na-sıfatı, isim]
2) övme, yağcılık, yaltaklık, yaltaklanma [isim]

Meaning
1) skillful, skilled, proficient, good (at), adept, clever [na-adjective, noun]
2) flattery [noun]

好き

Anlamı
1) hoşa giden, sevilen, beğenilen, favori [na-sıfatı, isim]
2) aşık, sevdalı, sevgili
3) tutkululuk, kaprislilik, gelip geçici heveslere kapılma [na-sıfatı, isim]

Meaning
1) liked, well-liked, favourite, favorite [na-adjective, noun]
2) in love (with), loved, romantically interested (in)
3) faddism, eccentricity [na-adjective, noun]

元気

Anlamı
1) canlı, neşeli, hayat dolu, enerjik [na-sıfatı, isim]
2) sağlıklı, sağlam, afiyette, iyi, yolunda, uygun

Meaning
1) lively, full of spirit, energetic, vigorous, vital, spirited [na-adjective, noun]
2) healthy, well, fit, in good health