Menü Kapat

真っ直ぐ

Anlamı
1) düz, dik, doğru, dümdüz, dosdoğru, dik olarak [na-sıfatı, zarf, isim]
2) dürüst, doğru sözlü, açık, hilesiz [na-sıfatı, isim]

Meaning
1) straight (ahead), direct, upright, erect [na-adjective, adverb, noun]
2) straightforward, honest, frank [na-adjective, noun]

丈夫

Anlamı
1) sağlıklı, sağlığa yarar, sağlığa yararlı, kuvvetli, yararlı, sağlam (bazen じょうふ) [na-sıfatı]

Meaning
1) healthy, robust, strong, solid, durable (sometimes じょうふ) [na-adjective]

Anlamı
1) boş zaman, uygun zaman [na-sıfatı, isim]
2) zaman (bir şey yapmak için gereken zaman) (Anlamı ひま , ヒマ ile sınırlı)
3) mola, izin, tatil [na-sıfatı, isim]
4) istifa etmek, çekilmek, ayrılmak, (birini) kovmak, (eş) boşanmak
5) hareketsiz (olma), eli yavaş (Anlamı ひま , ヒマ ile sınırlı) [na-sıfatı]
6) ayrılma, bırakma, terketme (Anlamı いとま ile sınırlı) [isim]

Meaning
1) spare time, free time, leisure [na-adjective, noun]
2) time (e.g. time it takes to do something) (Meaning restricted to ひま , ヒマ)
3) time off, day off, vacation, holiday, leave [na-adjective, noun]
4) quitting (one’s job), firing someone, divorcing (one’s spouse)
5) (being) inactive, (of one’s business) slow (Meaning restricted to ひま , ヒマ) [na-adjective]
6) leaving, departing (Meaning restricted to いとま ) [noun]

立派

Anlamı
1) olağanüstü, mükemmel, müthiş, harika [na-sıfatı]
2) övülmeye değer, takdire değer, beğenilen, itibarlı
3) yasal, kanuni, hukuki, meşru, mantıklı, akla uygun, yerinde, haklı
4) inkâr edilemez, itiraz olunamaz, su götürmez, şüphe edilmez, şüphe götürmez, tartışmasız

Meaning
1) splendid, fine, handsome, elegant, imposing, prominent [na-adjective]
2) praiseworthy, creditable, worthy
3) legal, legitimate, lawful
4) undeniable (e.g. crime), indisputable, solid

未だ

Anlamı
1) hâlâ, daha, şimdiye kadar, henüz [zarf]
2) daha/henüz değil (negatif fiiller ile)
3) daha çok, daha fazla, yanı sıra
4) bitmemiş, yarım kalmış, tamamlanmamış [na-sıfatı]

Meaning
1) still, as yet, hitherto, only [adverb]
2) not yet (with verb in the negative)
3) more, besides
4) unfinished, incomplete, not yet finished with [na-adjective]

本当

Anlamı
1) gerçek, doğru, hakikat (‘no’ edatı alabilir) [isim, na-sıfatı]
2) tam, doğru dürüst, uygun, terbiyeli, yerinde (‘no’ edatı alabilir) [na-sıfatı]
3) öz, gerçek, hilesiz, saf, içten, samimi

Meaning
1) truth, reality, actuality, fact (May take the particle ‘no’) [noun, na-adjective]
2) proper, right, correct, official (May take the particle ‘no’) [na-adjective]
3) genuine, authentic, real, natural, veritable