Menü Kapat

Anlamı
1) önce(ki), evvel(ki), eski, bir süre önce (‘no’ edatı alabilir) [isim, isim (son ek), ön ek]
2) uç, sivri uç
3) baş taraf, ön taraf, baş, ön, ön taraf
4) ileri, ileride, öbür taraf
5) gelecek, gelecek zaman, , istikbal, âti
6) varış yeri, gidilecek yer
7) diğer taraf, karşı taraf

Meaning
1) previous, prior, former, first, earlier, some time ago, preceding (May take the particle ‘no’) [noun, noun (suffix), prefix]
2) point (e.g. pencil), tip, end, nozzle
3) head (of a line), front
4) ahead, the other side
5) the future, hereafter
6) destination
7) the other party

Anlamı
1) mavi, mavi renk (‘no’ edatı alabilir) [isim]
2) yeşil renk, yeşil (genellikle arkaik kelimeler de veya meyve, sebze ve trafik ışıklarında) 
3) yeşil ışık (trafik) [kısaltma, isim]
4) siyah, kara (atın derisindeki tüy rengi)
5) olgunlaşmamış, ham, olmamış, genç, körpe, toy [ön ek]

Meaning
1) blue, azure (May take the particle ‘no’) [noun]
2) green (mostly in compound words or in ref. to fruits, plants and traffic lights)
3) green light (traffic) [abbreviation, noun]
4) black (horse coat color)
5) immature, unripe, young [prefix]

Anlamı
1) saygı/kibar/mütevazı ön ek (genellikle Çince okunuşlu terimlerden önce) [saygı dili, kibar dil, mütevazı dil, ön ek]
2) saygı son eki (bir kişiyi belirten bir isimden sonra) [saygı dili, son ek]

Meaning
1) honorific/polite/humble prefix (usu. before a term with an on-yomi reading) [honorific language, polite language, humble language, prefix]
2) honorific suffix (after a noun indicating a person) [honorific language, suffix]

ポスト

Anlamı
1) posta kutusu [isim]
2) iş, görev, memuriyet
3) kazık, destek, direk
4) sonra (isim veya fiili niteleyen) [ön ek]

Meaning
1) postbox, mail box, pillar box [noun]
2) post, position
3) post (e.g. goalpost)
4) post- (e.g. post-Cold War) (noun or verb acting prenominally) [prefix]

Anlamı
1) bir, 1 (ワン, 1 diye okunabilir. 壱, 弌 ve 壹 yasal dökümanlarda kullanılır.) [sayısal, ön ek]
2) en …, en iyi, en hoş, en uygun, en iyisi (‘no’ edatı alabilir.) [son ek]
3) ilk, birinci (‘no’ edatı alabilir.)
4) başlangıç, başlama [isim]
5) as, birli (oyun kartı)
6) alt tel (telli çalgılarda)

Meaning
1) one ( 1 can also be read ワン. 壱, 弌 and 壹 are used in legal documents) [numeric, prefix]
2) best (May take the particle ‘no’) [suffix]
3) first, foremost (May take the particle ‘no’)
4) beginning, start [noun]
5) ace (playing card)
6) bottom string (on a shamisen, etc.)

キロ

Anlamı
1) kilo-, 10^3, 1000 [ön ek]
2) kilogram [kısaltma, isim]
3) kilometre [kısaltma]
4) kilo-, 1024, 2^10 [bilgisayar terminolojisi, ön ek]

Meaning
1) kilo-, 10^3, 1000 [prefix]
2) kilogram, kilogramme [abbreviation, noun]
3) kilometre, kilometer [abbreviation]
4) kilo-, 1024, 2^10 [computer terminology, prefix]