Menü Kapat

兄弟

Anlamı
1) kardeş(ler), erkek ve kız [isim]
2) erkek kardeş
3) üvey kardeş
4) arkadaş, dost [samimi dil, erkek dili]

Meaning
1) siblings, brothers and sisters [noun]
2) brothers
3) siblings-in-law, brothers-in-law, sisters-in-law
4) mate, friend [familiar language, male term]

さん

Anlamı
1) bey, bay, bayan, hanım (İnsan veya yer adından sonra kullanılır.) [saygı dili, samimi dil, son ek]
2) kibarlık işareti [kibar dil]

Meaning
1) Mr., Mrs., Miss, Ms., -san (after a person’s name (or position, etc.) [honorific language, fimiliar language, suffix]
2) politeness marker [polite language]

お前

Anlamı
1) sen (no edatı alabilir) [samimi dil, erkek dili, zamir]
2) (önemli birisinin) huzur, ön, hazır bulunma (Sadece おまえ ile bu anlam sağlanır.)

Meaning
1) you (May take the particle ‘no’) [familiar language, male term, pronoun]
2) presence (of a god, nobleman, etc.) (Meaning restricted to おまえ)