Menü Kapat

Anlamı
1) saygı/kibar/mütevazı ön ek (genellikle Çince okunuşlu terimlerden önce) [saygı dili, kibar dil, mütevazı dil, ön ek]
2) saygı son eki (bir kişiyi belirten bir isimden sonra) [saygı dili, son ek]

Meaning
1) honorific/polite/humble prefix (usu. before a term with an on-yomi reading) [honorific language, polite language, humble language, prefix]
2) honorific suffix (after a noun indicating a person) [honorific language, suffix]

下さい

Anlamı
1) Lütfen bana ver [saygı dili, ifade]
2) Lütfen benim için yap (Bir fiiin te çekiminden sonra veya bir ismin önüne o- veya go- eklenerek kullanılabilir) [saygı dili]

Meaning
1) please give me [honorific language, expression]
2) please do for me (after te-form of a verb or a noun prefixed with o- or go-) [honorific language]

お姉さん

Anlamı
1) abla (genellikle お姉さん) [saygı dili, isim]
2) genç kız, genç kadın, hanım kız (seslenme, nida, çağrı)
3) genç kız (kadın garson için vs.; genellikle お姐さん )
4) abla, hanımefendi, bayan (üst rütbeli geyşa için kullanılır. Genellikle お姐さん)
5) abla (kendinden yaşça büyük, saygı duyulan kadın veya kızlar için kullanılır.)

Meaning
1) elder sister (usu. お姉さん) [honorific language, noun]
2) young lady (vocative)
3) miss (referring to a waitress, etc.; usu. お姐さん)
4) ma’am (used by geisha to refer to their superiors; usu. お姐さん)
5) older girl (no relation)

御座す

Anlamı
1) olmak, var olmak, mevcut olmak [saygı dili, arkaik, su fiili (suru fiilinin önceki versiyonu), geçişsiz fiil]
2) gelmek, gitmek [saygı dili, arkaik]

Meaning
1) to be [honorific language, archaism, su verb – precursor to the modern suru, intransitive verb]
2) to go, to come [honorific language, archaism]