Menü Kapat

おりゃる

Anlamı
1) gitmek, gelmek [saygı dili, arkaik, geçişsiz fiil, yodan fiili (arkaik)]
2) olmak, var olmak, mevcut olmak [saygı dili, arkaik]
3) -dır, -dir (koşaç) [saygı dili, arkaik, yodan fiili (arkaik), yardımcı fiil]
4) olmak, var olmak, mevcut olmak (で edatından sonra) [kibar dil, arkaik, geçişsiz fiil, yodan fiili (arkaik)]

Meaning
1) to go, to come [honorific language, archaism, intransitive verb, yodan verb (archaism)]
2) to be [honorific language, archaism ]
3) is (doing), are (doing) [honorific language, archaism, yodan verb, auxiliary verb]
4) to be (after で) [polite language, archaism, intransitive verb, yodan verb (archaism)]

おじゃる

Anlamı
1) gelmek, gitmek, olmak, var olmak, mevcut olmak [arkaik, saygı dili, yodan fiili (arkaik)]
2) -dır, -dir (Genellikle で edatından sonra kibar koşaç biçiminde kullanılır.) [yardımcı fiil]

Meaning
1) to come, to go, to be [archaism, honorific language, yodan verb (archaic)]
2) be, is (usu. after the particle で; forms a polite copula) [auxiliary verb]

在す

Anlamı
1) var olmak, mevcut olmak, olmak [arkaik, saygı dili, yodan fiili (arkaik), geçişsiz fiil]
2) gelmek, gitmek [arkaik, saygı dili]

Meaning
1) to be [archaism, honorific language, yodan verb (archaic), intransitive verb]
2) to go, to come [archaism, honorific language]