Menü Kapat

Anlamı
1) dağ, tepe [isim, sayma birimi]
2) maden, maden ocağı
3) yığın, küme
4) (vidada) yiv
5) doruk, zirve
6) tahmin, sanı, kestirim
7) kamu davası, ceza davası
8) dağa tırmanma, dağcılık
9) fastival arabası
10) duvar [Çin dominosu terimi]
11) tapınak, mabet, ibadethane [arkaik]
12) vahşi, yabani, yabanıl, yaban [isim (ön ek)]

Meaning
1) mountain, hill [noun, counter]
2) mine (e.g. coal mine)
3) heap, pile
4) crown (of a hat), thread (of a screw), tread (of a tire), protruding part of an object
5) climax, peak, critical point
6) guess, speculation
7) criminal case, crime (used by policemen, crime reporters, etc.)
8) mountain climbing, mountaineering
9) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd)
10) wall, wall tile [mahjong term]
11) temple, temple grounds [archaism]
12) wild [noun (prefix)]

Anlamı
1) -yaş, -yaşında [son ek, sayma birimi]
2) yetenek, kabiliyet, istidat, hüner (Anlamı 才 ile sınırlı)

Meaning
1) -years-old [suffix, counter]
2) ability, gift, talent, aptitude, genius (Meaning restricted to 才)

Anlamı
1) ağız [isim]
2) açıklık, delik
3) (şişe, tüp vb.) ağız, emzik, ibik
4) kapı
5) konuşma, söz söyleme
6) tat alma duyusu, damak
7) boğaz
8) kadro açığı, açık kadro, boşalan yer (kadroda), boş kadro
9) davet, çağrı
10) çeşit, cins, tür, nevi
11) açılış
12) pay/hisse/lokma sayma birimi [sayma birimi, son ek]

Meaning
1) mouth [noun]
2) opening, hole, gap, orifice
3) mouth (of a bottle), spout, nozzle, mouthpiece
4) gate, door, entrance, exit
5) speaking, speech, talk (i.e. gossip)
6) taste, palate
7) mouth (to feed)
8) opening (i.e. vacancy), available position
9) invitation, summons
10) kind, sort, type
11) opening (i.e. beginning)
12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords [suffix, counter]

Anlamı
1) küçük (genelde yuvarlak) eşyaları sayarken kullanılır [sayma birimi]
2) askeri birim sayarken kullanılır (genelde 個)
3) birey, fert

Meaning
1) counter for articles, count small (often round) objects [counter]
2) counter for military units (usu. 個)
3) individual

Anlamı
1) (binadaki) kat [isim, isim (son ek)]
2) (merdivene ait) basamaklar, merdiven [isim]
3) aşama, safha (kronostratigrafi) [isim, isim (son ek)]
4) (binadaki) kat sayma birimi [sayma birimi]

Meaning
1) storey, story, floor [noun, noun (suffix)]
2) stairs [noun ]
3) stage (in chronostratigraphy) [noun, noun (suffix)]
4) counter for storeys and floors of a building [counter]

竿

Anlamı
1) çubuk, sırık, direk [isim]
2) (telli çalgılarda) sap
3) kiriş
4) tek çizgi, tek hat
5) penis, erkeklik organı [argo]
6) bayrak sayımı [sayma birimi]

Meaning
1) rod, pole [noun]
2) neck (of a shamisen, etc.), shamisen
3) beam (i.e. the crossbar of a balance)
4) single line (esp. as a flying formation for geese)
5) penis [slang]
6) counter for flags (on poles) [counter]