Menü Kapat

然り

Anlamı
1) evet, Yaşa!/Ole!, hay hay (olumlu) [ünlem]
2) öyle olmak [arkaik, düzensiz ru fiili, geçişsiz fiil]

Meaning
1) yes, yea, aye, affirmative [interjection] 
2) to be so [archaism, irregular ru verb, intransitive verb]

Anlamı
1) doğru mu?, sence de öyle değil mi? (Cümle sonunda vurguyu göstermek, anlaşma veya onay talebi vs. için kullanılır. ) [edat]
2) Hey!/Baksana!, Haydi! [ünlem]
3) değil mi?, yok mu? (fiil iptal/zıt son eki; yükselen tonlamayla davet veya soru anlamı verilir. ) [konuşma dili, yardımcı sıfat]

Meaning
1) right?, don’t you think (at sentence end; indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.) [particle]
2) hey, come on, listen [interjection]
3) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation) [colloquialism, auxiliary adjective]

じゃあ

Anlamı
1) o zaman, o halde, peki o zaman, peki, pekâlâ [bağlaç, ünlem]
2) ‘de’ ve ‘wa’ edatlarının birleşimi olarak kullanılır. 
3) düz koşaç [Kansai ağzı, yardımcı]

Meaning
1) then, well, so, well then [conjunction, interjection]
2) combination of ‘de’ and ‘wa’ particles
3) plain copula [Kansai-ben, auxiliary]

じゃあ

Anlamı
1) o zaman, bu yüzden, ondan dolayı [bağlaç, ünlem]
2) で ve は edatlarnın birleşimi olarak cümle sonunda kullanılır.
3) düz bildirme edatı (koşaç) olarak kullanılır. [Kansai ağzı, yardımcı]

Meaning
1) then, well, so, well then [conjunction, interjection]
2) combination of で and は particles
3) plain copula [Kansai-ben, auxiliary]

さあ

Anlamı
1) gelme(k), hemen gelme(k), beraber gelme(k), devam etme(k), gitme(k), acele etme(k) [bağlaç, ünlem]
2) pekala, kim bilir, bilmiyorum
3) pekala, bakalım, düşünelim
4) onun hakkında, gördüğün gibi, yani, senin anlayacağın

Meaning
1) come, come now, come along, go on, hurry up [conjunction, interjection]
2) well, who knows, I don’t know…, uh, hmm
3) well now, let’s see, there we go, all right
4) about that, you see