Menü Kapat

ゆっくり

Anlamı
1) yavaş yavaş, ağır ağır; rahat, sakin, huzurlu [yansıma sözcük, zarf, isim, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]

Meaning
1) slowly, at ease, restful [onomatopoeic or mimetic word, adverb, noun, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]

ワン

Anlamı
1) bir, 1 (Anlamı, ワン ile sınırlı) [sayısal]
2) hav hav (havlama sesi), havlama [yansıma sözcük, isim]

Meaning
1) one (Meaning restricted to ワン) [numeric]
2) woof, bark [onomatopoeic or mimetic word, noun]

うねうね

Anlamı
1) dolambaçlı, yılankavi, kıvrımlı, zikzaklı [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]

Meaning
1) winding, meandering, zigzagging, zig-zag, in twists and turns, sinuously, tortuously [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]

うとうと

Anlamı
1) uyuklama, hafif uyku, şekerleme, kestirme, uyuyakalma [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]

Meaning
1) falling into a doze, dozing off, nodding off [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]

うっかり

Anlamı
1) dikkatsizce, bilmeyerek, düşüncesizce [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]

Meaning
1) carelessly, thoughtlessly, inadvertently [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]

うずうず

Anlamı
1) (bir şeyleri yapmak için) istekli olma, hevesli olma, can atma [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]

Meaning
1) itching to do something, impatient, sorely tempted, eager [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]

うじゃうじゃ

Anlamı
1) küme halinde, sürü halinde, üşüşerek [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]
2) bıktırıcı bir şekilde, yavaş yavaş [yansıma sözcük]

Meaning
1) in swarms, in clusters [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]
2) tediously, slowly [onomatopoeic or mimetic word]

うじうじ

Anlamı
1) kararsız, ikircimli, mütereddit, tereddütlü [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]

Meaning
1) irresolute, hesitant [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]

そこそこ

Anlamı
1) makul bir şekilde, mantık çerçevesinde [yansıma sözcük, zarf]
2) aceleyle, alelacele, hızlı bir şekilde, hızlıca [yansıma sözcük, zarf]
3) aşağı yukarı, yaklaşık olarak

Meaning
1) reasonably, fairly, all right, moderate [Onomatopoeic or mimetic word, adverb]
2) hurriedly, in a rush, having barely finished [Onomatopoeic or mimetic word, adverb]
3) approximately, about, or so