Menü Kapat

此方

Anlamı
1) bu taraftan, bu yönden, buraya, buradan [isim]
2) adı geçen kişi, söz konusu kimse, o, o kişi
3) o zamandan beri, ondan sonra
4) ben (no edatı alabilir) [zamir]
5) sen

Meaning
1) this way, here [noun]
2) the person in question, he, she, him, her
3) since (a time in the past), prior to (a time in the future)
4) me (May take the particle ‘no’) [pronoun]
5) you

此方

Anlamı
1) buradan, bu taraftan, bu yönden (konuşana yakın yön/taraf)
2) bura, burası, burada (konuşana yakın yer/mekan)
3) bu şey, bu nesne (konuşana yakın nesne)
4) ben, biz [zamir]
5) bu kişi, bu insan (konuşanla eşit veya yüksek statüde olan birisi için kullanılır.)

Meaning
1) this way (direction close to the speaker or towards the speaker), this direction [noun]
2) here (place close to the speaker or where the speaker is)
3) this one (something physically close to the speaker)
4) I, me, we, us [pronoun]
5) this person (someone physically close to the speaker and of equal or higher status)

お宅

Anlamı
1) senin evin, senin ailen [saygı dili, isim]
2) senin kocan [saygı dili]
3) senin kurumun, senin müessesen, senin şirketin
4) sen (no edatı alabilir) [saygı dili, zamir]

Meaning
1) your house, your home, your family [honorific language, noun]
2) your husband [honorific language]
3) your organization [honorific language]
4) you (May take the particle ‘no’) [honorific language, pronoun]

お前

Anlamı
1) sen (no edatı alabilir) [samimi dil, erkek dili, zamir]
2) (önemli birisinin) huzur, ön, hazır bulunma (Sadece おまえ ile bu anlam sağlanır.)

Meaning
1) you (May take the particle ‘no’) [familiar language, male term, pronoun]
2) presence (of a god, nobleman, etc.) (Meaning restricted to おまえ)

彼処

Anlamı
1) ora, orası, orada, oraya (hem konuşandan hem de dinleyenden fiziksel uzaklıkları ifade etmek için kullanılır.) (no edatı alabilir) [zamir]
2) genital bölge, özel bölge (Anlamı sadece あすこ ve あそこ ile sınırlıdır.) [konuşma dili, isim]
3) o kadar uzak, o kadar (hem konuşandan hem de dinleyenden uzak nesneler için kullanılır.)

Meaning
1) there (place physically distant from both speaker and listener), over there, that place, yonder, you-know-where (May take the particle ‘no’) [pronoun]
2) genitals, private parts, nether regions (Meaning restricted to あすこ and あそこ) [colloquialism, noun]
3) that far (something psychologically distant from both speaker and listener), that much, that point