Menü Kapat

Fiil Grupları Çekimi [Tablo]

Sözlük Çekimi
Türkçe Kanji Hiragana Romaji Nai Ç. Masu Ç. Te Ç.

Birinci Grup Fiiller

satın almak 買う かう kau 買わ

Kawa

買います

Kaimasu

買って

katte

Açığa çıkarmak,

ifşa etmek

暴く あばく abaku 暴かない

Abakanai

暴きます

Abakimasu

暴いて

abaite

Var olmak (canlılar için) 在る ある Aru ない

nai

あります

arimasu

あって

atte

Gitmek 行く いく iku 行かない

İkanai

行きます

İkimasu

いって

itte

Yüzmek (su) 泳ぐ およぐ oyogu 泳がない

Oyoganai

泳ぎます

Oyogimasu

泳いで

oyoide

Teşvik etmek 励ます はげます hagemasu 励まさない

Hagemasanai

励まします

hagemashimasu

励まして

hagemashite

Vurmak, darp etmek 打つ うつ Utsu 打たない

Utanai

打ちます

Uchimasu

打って

utte

Ölmek 死ぬ しぬ Shinu 死なない

Shinanai

死にます

Shinimasu

死んで

shinde

Bağırmak 叫ぶ さけぶ sakebu 叫ばない

Sakebanai

叫びます

Sakebimasu

叫んで

sakende

içmek 飲む のむ nomu 飲まない

Nomanai

飲みます

Nomimasu

飲んで

nonde

Kesmek 切る きる kiru 切らない

Kiranai

切ります

Kirimasu

切って

kitte

İkinci Grup Fiiller

var olmak (cansızlar için) いる いる İru いない

İnai

います

İmasu

いて

ite

Görmek 見る みる Miru 見ない

Minai

見ます

Mimasu

見て

mite

Uyumak 寝る ねる Neru 寝ない

Nenai

寝ます

Nemasu

寝て

nete

Giymek 着る きる Kiru 着ない

Kinai

着ます

Kimasu

着て

kite

Yapabilmek, edebilmek 出来る できる Dekiru 出来ない

Dekinai

出来ます

Dekimasu

出来て

dekite

Hatırlamak 覚える おぼえる Oboeru 覚えない

Oboenai

覚えます

Oboemasu

覚えて

oboete

Üçüncü Grup Fiiller

Gelmek 来 る くる Kuru 来ない

Konai

来ます

Komasu

来て

kite

Yapmak, etmek    – す る suru しない

Shinai

します

Shimasu

して

shite

 

“iku”,”suru” ve “kuru” fiillerinin çekimleri düzensizdir. “iku” fiilinin sadece te çekimi istisnadır.
Tablo haricinceki fiillerin çekiminde önce fiilin grubu tespit edilir. Sonra kelime sonundaki hece ile aynı olan fiile benzer şekilde çekilir. Örneğin; “sagasu” (aramak) fiili sonu -su ile bitiyor. Grubu birinci grup. Bu fiile benzer olarak “hagemasu” (teşvik etmek) fiili var. [utsu fiili olamaz. Bu fiilin sonu “つ” ile bitiyor. Hagemasu fiili ise “す”ile bitiyor.] O zaman çekimi; sagasanai, sagashimasu, sagashite biçiminde olur.