Menü Kapat

İstek kipi

Bir eylemin gerçekleşmesi istenirken veya bir tavsiye verileceği zaman istek kipi kullanılır.

Düz söyleniş biçimi:

Düz söylenişi fiilin sözlük çekiminden elde edilir. Fiil gruplarına göre farklılık gösterir.

  • Birinci grup fiillerde sözlük çekiminin sonundaki –u sesi düşer, yerine –ou sesi eklenerek elde edilir.

Yomu (sözlük çekimi)

Yom (-u sesi düştü)

Yomou (istek kipi, düz) à 読もう → okuyayım/okuyalım

Japonca kelimeleri ister istemez bazen Latin harfleriyle yazmak zorunda kalıyoruz. Kelimelerin sonunda “ –ou “ diye biten sesleri “-oo” diye uzatarak okuruz. Üstteki örneği yomoo diye okuruz.

 

  • İkinci grup fiillerde –ru hecesi düşer, yerine “-you” sesi getirilir.

Neru (sözlük çekimi)

Ne (-ru hecesi düştü)

Neyou (istek kipi, düz) à寝よう  → uyuyayım/uyuyalım

  • Üçüncü grup fiillerde şöyle oluyor;

Suru (sözlük çekimi)

Shiyou (istek kipi, düz) → しよう → yapayım/yapalım

 

Kuru (sözlük çekimi)

Koyou (istek kipi, düz) → こよう → geleyim/gelelim

Kibar söyleniş biçimi:

İstek kipinin kibar söyleniş biçimi, fiilin masu çekiminde –masu ekinin kaldırılıp yerine  -mashou (maşoo) eki getirilerek yapılır.

Yomu (sözlük çekimi)

Yomimasu (masu çekimi)

Yomi ( -masu eki düştü.)

Yomimashou (istek kipi, kibar) → 読みましょう → uyuyayım/ uyuyalım