Menü Kapat

SIFATLAR

SIFATLAR

Japoncadaki sıfatların özellikleri aşağıdaki şekildedir.

  1. İsmi nitelerken (tamlama) daima ismin önüne gelir. (shiroi ishi/beyaz taş)
  2. Fiiller gibi çekime uğrarlar. (takai, takaku, takakunai, takakunakatta)
  3. Tek başlarına cümle oluşturabilirler. (takai desu./ pahalı(dır))
  4. Belirteç görevinde kullanılabilirler. (hayaku kite kudasai.)

Japonca ’da sıfatlar temel çekimlerine göre iki gruba ayrılırlar:

  1. İ-sıfatı (Hakiki sıfatlar. Bazı yerlerde bu şekilde de söyleniyor.)
  2. Na-sıfatı