Menü Kapat

Sözlük

Yayınladığım sözlükteki bazı kısaltmalar:

Kısaltmalar kelimelerin romaji sütununda verilmiştir.

Kelimelerin sıralanışı romaji sütununa göre yapılmıştır.

v1: ichidan verb / ikinci grup fiil (v harfinin yanında “1” var diye birinci grup sanmayın.)

v5: godan verb / birinci grup fiil (v harfinin yanındaki sayılara aldanmayın.)

vs: verb suru / “suru” eklenerek fiil yapılabilen kelime

vi: intransitive verb / geçişsiz fiil

vt: Transitive verb / geçişli fiil

n: noun /isim. Yanında hiçbir kısaltma olmayan kelime isimdir.

suf: suffix / (dilb.) sonek

pref: prefix / (dilb.) önek

adj-i: i-adjective / i-sıfatı

adj-na: na-adjective / na sıfatı

adv: adverb / zarf (dilb)

conj: conjunction / bağlaç

pn: pronoun / zamir

n-t veya nt: noun time / zamanla ilgili kelime

exp: expression / deyim, tabir

ctr: counter/ sayaç, sayma birimi

Ayrıca yanında hiçbir yazı bulunmayan kelime noun/isim dir.