Menü Kapat

 

Telaffuz

か (ka)

Anlamı

 1. (soru eki) mı?, mi? , değil mi? (cümle sonunda kullanılır; soru belirtir (konuşurken sık kullanılır)) [edat]
 2.  veya, olsa da olmasa da, -se de -mese de (alternetaif seçeneklerden sonra)
 3. bazı, kimi, bir (örn, bir şey, birisi, bazıları) (soru zamirinden sonra)
 4. hmm, ha (şüphe, belirsizlik vs. belirtmek için; bazen diğer edatlardan sonra)
 5. çok, pek, gayet (vurgu ön eki; genelde sıfattan önce) [ön ek]
 6. -lı, -li, -ca, -ce (sıfat veya zarf yapma son eki; çekimsiz bir kelimeden sonra) [son ek]
 7. bu şekilde, böyle [arkaik, zarf]

Meaning

 1. yes?, no?, isn’t it?, is it? (used at sentence-end; indicates a question (sometimes rhetorical)) [particle]
 2. or, whether or not (after each alternative)
 3. some- (e.g. something, someone) (after an interrogative)
 4. hmm, huh (indicates doubt, uncertainty, etc.; sometimes after other particles)
 5. very (emphatic prefix; usu. before an adjective) [prefix]
 6. -al, -ial, -ic, -ical, -ish, -y (suffix forming adjectives or adverbs; after an indeclinable word) [suffix]
 7. in that way [archaism, adverb]