Menü Kapat

 

Telaffuz

も (mo)

Anlamı

  1. de, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik (negatif cümlelerde) [edat]
  2. hem A hem de B, A ve B, ne A ne de B (negatif cümlelerde) (AもBも gibi)
  3. bile, dahi, hatta, üstelik, kadar, bile, olduğu sürece, sürece, şartıyla, yeter ki (miktar vs. ile ilgili şüphenin olmadığını veya vurgulamak için kullanılır.)
  4. bile, olsa bile, rağmen, olsa da, öyle de olsa (〜ても, 〜でも, 〜とも vs. gibi sık sık)
  5. daha, daha fazla, bundan başka, çok, fazla şey, fazlalık, tekrar, yine, gene, yeniden, bir daha [konuşma dili, kısaltma, zarf]

Meaning

  1. too, also, in addition, as well, (not) either (in a negative sentence) [particle]
  2. both A and B, A as well as B, neither A nor B (in a negative sentence) (as AもBも)
  3. even, as much as, as many as, as far as, as long as, no less than, no fewer than (used for emphasis or to express absence of doubt regarding a quantity, etc.)
  4. even if, even though, although, in spite of (often as 〜ても, 〜でも, 〜とも, etc.)
  5. further, more, again, another, the other [colloquialism, abbreviation, adverb]