Menü Kapat

On okunuşu: ヘイ

Kun okunuşu:  ひのえ

Meaning: third class, 3rd, 3rd calendar sign

Anlamı: üçüncü sınıf, 3. sınıf mevki, üçüncü; ayın üçü


へい

Hei

Türkçe: üçüncü

English: 3rd in rank


甲乙丙

こうおつへい

Kouotsuhei

Türkçe: A, b, c sınıf/dereceleri

English: ABC, 1, 2 and 3


丙午

ひのえうま, へいご

Hinoeuma, heigo

Türkçe: 60’lık yaşam döngüsünün kadınlar için felaket yılı, 43

English: 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)


甲乙丙丁

こうおつへいてい

Kouotsuheitei

Türkçe: A, b, c, d sınıf/dereceleri

English: A, B, C and D, first, second


丙種

へいしゅ

Heishu

Türkçe: üçüncü sınıf, üçüncü mevki

English: class C, third class

Diğer Kelimelerdeki Kanjiler

On okunuşu: コウ, カン, カ

Kun okunuşu:  きのえ

Meaning: first class, former, instep, carapace, armor, high (voice), A grade

Anlamı: birinci sınıf/kalite/mevki; eski, önceki, birinci; ayağın üst kısmı, ağım; kabuk (hayvan), zırh; yüksek ses


On okunuşu: オツ, イツ

Kun okunuşu:  おと-, きのと

Meaning: witty, the latter, duplicate, strange

Anlamı: espritüel, nüktedan, nükteci; ikinci, sonraki; yabancı


On okunuşu: ゴ

Kun okunuşu:  うま

Meaning: noon, 11AM-1PM

Anlamı: öğle


On okunuşu: テイ, トウ, チン, チ, チョウ

Kun okunuşu:  ひのと

Meaning: counter for sheets, pages, leaves, etc. ; tools

Anlamı: araç; sayfa sayma birimi


On okunuşu: シュ

Kun okunuşu:  たね, -ぐさ

Meaning: species; kind; class; variety; seed

Anlamı: (biyol.) tür; çeşit, cins, tür, nevi; tohum, çekirdek

Kanji Character : 丙
Kuten Encoding : 4226
SJIS Encoding : 4a3a
Unicode Encoding : 4e19
Old Nelson Index : 22
Radical Number : 1
Frequency Ranking : 1898
Gakken Index : 2042
Grade Level : 8
Halpern Index : 3479
Heisig Index : 1020
Henshall Index : 1773
New Nelson Index : 16
O'Neil Index : 198
Stroke Count : 5
SKIP Code : 4-5-1
Four Corner Code : 1022.7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir