Menü Kapat

On okunuşu: イン

Kun okunuşu:  {}

Meaning: employee; member

Anlamı: çalışan; görevli; üye, personel


委員

いいん

İin

Türkçe: Komite üyesi

English: committee member


委員会

いいんかい

İinkai

Türkçe: Komite, komisyon, kurul

English: committee, commission, board, panel


委員長

いいんちょう

İinchou

Türkçe: Komisyon başkanı

English: committee chairman


会員

かいいん

Kaiin

Türkçe: Üye; üyelik

English: member, the membership


会員規約

かいいんきやく

Kaiinkiyaku

Türkçe: Üyelik anlaşması

English: membership agreement

Diğer Kelimelerdeki Kanjiler

On okunuşu: イ

Kun okunuşu: ゆだ. ねる

Meaning: committee; entrust to

Anlamı: emanet etmek; kurul, komite


On okunuşu: エ, カイ

Kun okunuşu:  あ. わせる, あつ. まる, あ. う

Meaning: association, meeting, interview, meet, join, party

Anlamı: dernek; toplantı; görüşme, mülakat; parti, eğlence


On okunuşu: チョウ

Kun okunuşu:  なが. い, おさ

Meaning: long, leader

Anlamı: uzun; lider, şef, amir


On okunuşu: キ

Kun okunuşu:  { }

Meaning: standard, measure

Anlamı: standart, normal; ölçü, miktar


On okunuşu: ヤク

Kun okunuşu:  { }

Meaning: promise; approximately

Anlamı: söz, vaat; söz vermek; aşağı yukarı, yaklaşık olarak

Kanji Character : 員
Kuten Encoding : 1687
SJIS Encoding : 3077
Unicode Encoding : 54e1
Old Nelson Index : 928
Radical Number : 30
Frequency Ranking : 44
Gakken Index : 47
Grade Level : 3
Halpern Index : 2269
Heisig Index : 56
Henshall Index : 228
New Nelson Index : 808
O'Neil Index : 1167
Stroke Count : 10
SKIP Code : 2-3-7
Four Corner Code : 6080.6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir