Menü Kapat

 

Diğer Yazım Şekilleri

嘘 , 噓

Telaffuz

うそ (uso)

Anlamı

  1. yalan, uydurma (‘no’ edatı alabilir) [isim]
  2. yanlış, hata, yanlışlık
  3. akılsızca hareket, kötü karar [isim]
  4. asla olmaz!, mümkünü yok!, asla!, katiyen!, inanılmaz!, öyle mi?, cidden mi?, Hay Allah! [konuşma dili, ünlem]

Meaning

  1. lie, fib, falsehood, untruth (May take the particle ‘no’) [noun]
  2. mistake, error
  3. unwise move, bad decision [noun]
  4. no way!, unbelievable!, really?! [colloquialism, interjection]

Kelime(ler)deki Kanji(ler)

On okunuşu: キョ, コ

Kun okunuşu: うそ, ふ.く

Meaning: lie, falsehood

Anlamı: yalan, uydurma


On okunuşu: キョ

Kun okunuşu: ふく, うそ

Meaning: exhale, blow out, deep sigh, hiss, praise, flatter, lie

Anlamı: (egzoz, duman vb.) çıkarmak, (lastik) patlamak, derin iç çekmek, tıslamak; methetmek, pohpohlamak, yalan söylemek