Menü Kapat

On okunuşu: アン

Kun okunuşu:  やす. まる, やす, やす. らか, やす. い

Meaning: cheap; quiet; rested; contented; peaceful

Anlamı: ucuz; rahat, huzur


安全

あんぜん

Anzen

Türkçe: Güvenlik, emniyet

English: safety; security


安楽死

あんらくし

Anrakushi

Türkçe: Ötanazi

English: euthanasia


安全保障

あんぜんほしょう

Anzenhoshou

Türkçe: Güvenlik garantisi

English: security guarantee (e.g. military security


安い

やすい

Yasui

Türkçe: Ucuz

English: cheap; inexpensive


不安

ふあん

Fuan

Türkçe: Endişe, kaygı, tasa

English: anxiety, uneasiness, insecurity, suspense

Diğer Kelimelerdeki Kanjiler

On okunuşu: ゼン

Kun okunuşu:  まった. く, すべ. て

Meaning: whole; entire; all; complete; fulfill

Anlamı: tam, bütün, hepsi; tamam, eksiksiz; yerine getirmek, yapmak


On okunuşu: ゴウ, ガク, ラク

Kun okunuşu:  たの. しい, たの. しむ, この. む

Meaning: comfort, ease, music

Anlamı: rahatlık, konfor; müzik


On okunuşu: シ

Kun okunuşu:  し. ぬ, し. に-

Meaning: death; die

Anlamı: ölüm; ölmek


On okunuşu: ホ, ホウ

Kun okunuşu: たも. つ

Meaning: keep, preserve, sustain, support, protect, guarantee

Anlamı: tutmak; korumak, muhafaza etmek; ayakta tutmak; desteklemek; garanti; garanti etmek


On okunuşu: ショウ

Kun okunuşu:  さわ. る

Meaning: hinder, hurt, harm

Anlamı: engellemek; zarar vermek; zarar, hasar, ziyan


On okunuşu: フ, ブ

Kun okunuşu:  { }

Meaning: negative; non-;

Anlamı: olumsuz, negatif; [önek] gayri-, -siz;

Kanji Character : 安
Kuten Encoding : 1634
SJIS Encoding : 3042
Unicode Encoding : 5b89
Old Nelson Index : 1283
Radical Number : 40
Frequency Ranking : 130
Gakken Index : 128
Grade Level : 3
Halpern Index : 2171
Heisig Index : 190
Henshall Index : 223
New Nelson Index : 1311
O'Neil Index : 472
Stroke Count : 6
SKIP Code : 2-3-3
Four Corner Code : 3040.4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir