Menü Kapat

宜しく

 

Diğer Yazım Şekilleri

宜しく

宜敷く Ateji

夜露死苦 Ateji

Telaffuz

よろしく yoroshiku

Anlamı

  1. iyi, yolunda, gereği gibi [ifade, zarf]
  2. saygılarımla, saygı ve sevgilerimle, lütfen yapınız
  3. …aynı, … tıpkı (…よろしく gibi)
  4. elbette, muhakkak, şüphesiz (よろしく…べし gibi)

Meaning

  1. well, properly, suitably [expression, adverb]
  2. best regards, please remember me, please treat me favorably (favourably), please take care of, please do
  3. just like …, as though one were … (as …よろしく)
  4. by all means, of course (as よろしく…べし)

Kelime(ler)deki Kanji(ler)

On okunuşu: ギ

Kun okunuşu:  よろ. しい, よろ. しく

Meaning: best regards, good

Anlamı: saygılarımla; iyi, uygun

On okunuşu: フ

Kun okunuşu:  -し. き, し. く

Meaning: spread, pave, sit, promulgate

Anlamı: yaymak; sermek; yayılmak; taş döşemek; oturmak; ilan etmek, duyurmak


On okunuşu: ヤ

Kun okunuşu:  よる, よ

Meaning: night, evening

Anlamı: gece, akşam


On okunuşu: ロ, ロウ

Kun okunuşu:  つゆ

Meaning: dew, tears, expose, Russia

Anlamı: çiy, şebnem; maruz bırakmak, etkisine açık bırakmak; Rusya


On okunuşu: シ

Kun okunuşu:  し. ぬ, し. に-

Meaning: death; die

Anlamı: ölüm; ölmek


On okunuşu: ク

Kun okunuşu:  くる. しい, くる. しめる, -ぐる. しい, にが. い

Meaning: suffering; worry; hardship; feel bitter; scowl

Anlamı: ıstırap, acı; dert; kahır; kaşlarını çatmak; kaygılanmak, üzülmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir