Menü Kapat

On okunuşu: オ, アク

Kun okunuşu:  わる. い, いずくに, いずくんぞ, -にく. い, にく. い

Meaning: bad; rascal; false; evil

Anlamı: kötü, hoş olmayan


あく

Aku

Türkçe: Kötü

English: evil


悪化

あっか

Akka

Türkçe: Kötüleşme, fenalaşma

English: (suffer) deterioration, growing worse


最悪

さいあく

Saiaku

Türkçe: En kötüsü, en fenası

English: the worst


悪さ

わるさ

Warusa

Türkçe: Kötülük

English: badness, mean mischief


悪質

あくしつ

Akushitsu

Türkçe: Kötü nitelik

English: bad quality

Diğer Kelimelerdeki Kanjiler

On okunuşu: ケ, カ

Kun okunuşu:  ふ. ける, ば. ける, け. する, ば. かす

Meaning: change; take the form of; influence; enchant; delude

Anlamı: değişim, değişme, değişiklik; etkilemek, tesir etmek; büyülemek


On okunuşu: サイ, シュ

Kun okunuşu:  もっと. も, つま

Meaning: utmost; most; extreme

Anlamı: en uzak, en son; en büyük, en yüksek, en fazla


On okunuşu: シツ, チ, シチ

Kun okunuşu:  たち, わりふ, もと, ただ. す

Meaning: temperament, quality

Anlamı: mizaç, huy, tabiat; nitelik, vasıf; kalite

Kanji Character : 悪
Kuten Encoding : 1613
SJIS Encoding : 302d
Unicode Encoding : 60aa
Old Nelson Index : 62
Radical Number : 1
Classical Radical Number : 61
Frequency Ranking : 469
Gakken Index : 504
Grade Level : 3
Halpern Index : 2745
Heisig Index : 1810
Henshall Index : 222
New Nelson Index : 1873
O'Neil Index : 1483
Stroke Count : 11
SKIP Code : 2-7-4
Four Corner Code : 1033.1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir