Menü Kapat

 

Telaffuz

ほん (hon)

Anlamı

  1. kitap, cilt [isim]
  2. bu, bu kadar, böyle [ön ek]
  3. asıl, esas, başlıca, ana, temel
  4. gerçek, hakiki, doğru
  5. uzun silindirik nesnelerin sayımı, film, TV programı vs. sayımı, maçlardaki gollerin sayımı, telefon çağrılarının sayımı için kullanılır. (Bazen ぼん veya ぽん diye söylendiği de olur.) [son ek, sayma birimi]

Meaning

  1. book, volume, script [noun]
  2. this, present [prefix]
  3. main, head
  4. real, regular
  5. counter for long cylindrical things, counter for films, TV shows, etc., counter for goals, home runs, etc., counter for telephone calls (sometimes pronounced ぼん or ぽん) [suffix, counter]

Kelime(ler)deki Kanji(ler)

On okunuşu: ホン

Kun okunuşu:  もと

Meaning: book, present, main, true, real, counter for long cylindrical things

Anlamı: kitap; asıl, esas, başlıca, ana, temel; uzun silindirik şeyleri saymak için kullanılır.