Menü Kapat

瓦斯

[ateji]

 

Telaffuz

ガス (gasu)

Anlamı

  1. gaz (maddenin hali, örn. zehirli gaz, doğal gaz) [isim]
  2. benzin, gazolin, gaz, petrol
  3. yoğun sis, kalın sis tabakası
  4. gaz sobası, gaz fırını, gazlı ocak [kısaltma]
  5. (mide ve bağırsaktaki) gaz, midede gaz toplanması, flatulans [konuşma dili]

Meaning

  1. gas (state of matter, e.g. poison gas, natural gas) [noun]
  2. gasoline, gas, petrol
  3. dense fog, thick fog
  4. gas stove, gas cooker, gas range [abbreviation]
  5. flatulence, gas, wind, fart [colloquialism]

Kelime(ler)deki Kanji(ler)

On okunuşu: ガ

Kun okunuşu: かわら, ぐらむ

Meaning: tile, gram

Anlamı: kiremit, seramik, karo, fayans


On okunuşu: シ

Kun okunuşu: か, こう, か.く, この, これ, ここに

Meaning: this, thus, such, verbal pause

Anlamı: bu, bu şekilde, böyle; sözel duraklama