Menü Kapat

On okunuşu: ジン

Kun okunuşu: はなは. だ, はなは. だしい

Meaning: tremendously, very, great, exceedingly

Anlamı: çok, pek, son derece, fazlasıyla

甚 ile İlgili Örnek Kelimeler

甚だ

はなはだ

Hanahada

Türkçe: Çok, fazlasıyla, son derece

English: very, greatly, exceedingly


甚大

じんだい

Jindai

Türkçe: Çok büyük, muazzam, kocaman

English: very great, enormous, serious


甚寒

じんかん

Jinkan

Türkçe: Aşırı soğuk

English: intense cold


甚だしい

はなはだしい

Hanahadashii

Türkçe: Aşırı, uç, sınır

English: extreme, excessive, terrible, intense, severe


甚深

じんしん,  じんじん

Jinshin, jinjin

Türkçe: Aşırı derin

English: extremely deep (i.e. profound)


甚平鮫

じんべいざめ

jinbeizame

Türkçe: balina köpekbalığı (Rhincodon typus)

English: whale shark (Rhincodon typus)


相撲甚句

すもうじんく

sumoujinku

Türkçe: sumo temalı şarkı, sumo etkinliklerinde söylenen şarkı

English: sumo-themed song, song sung at sumo events


甚だしい誤解

はなはだしいごかい

hanahadashiigokai

Türkçe: ciddi yanlış anlama

English: serious misunderstanding

Diğer Kelimelerdeki Kanjiler

On okunuşu: ダイ, タイ

Kun okunuşu:  おお-, おお. きい, -おお. いに

Meaning: large, big

Anlamı: geniş, büyük


On okunuşu: カン

Kun okunuşu:  さむ. い

Meaning: cold

Anlamı: soğuk


On okunuşu: シン

Kun okunuşu:  み-, ふか. い, -ぶか. い, ふか. まる, ふか.める

Meaning: deep; heighten; intensify; strengthen

Anlamı: derin; koyu; derinleştirmek, yoğunlaştırmak, kuvvetlendirmek


On okunuşu: ヘイ, ビョウ, ヒョウ

Kun okunuşu:  ひら, たい. ら, ひら-, -だいら

Meaning: even; flat; peace

Anlamı: düz, düzlük, engebesiz; huzur, barış


On okunuşu: コウ

Kun okunuşu: さめ, みずち

Meaning: shark

Anlamı: köpekbalığı


On okunuşu: ショウ, ソウ

Kun okunuşu:  あい-

Meaning: inter-; mutual; together; each other; minister of state; councillor; aspect; phase; physiognomy

Anlamı: karşılıklı; beraber; (siyaset )bakan; dış görünüş; fizyonomi (Yüz çizgilerinden, vücut yapısından kişilik analizi yapar.)


On okunuşu: ボク

Kun okunuşu:  { }

Meaning: slap, strike, hit, beat, tell, speak

Anlamı: tokat atmak, vurmak, dövmek, çarpmak; vuruş, vurma, darbe; söylemek, anlatmak, konuşmak


On okunuşu: ク

Kun okunuşu: { }

Meaning: phrase, clause, sentence, passage, paragraph

Anlamı: ibare; madde, bent; cümle, tümce; metin parçası; paragraf


On okunuşu: ゴ

Kun okunuşu:  あやま. る, -あやま. る

Meaning: mistake, err, do wrong, mislead

Anlamı: yanlış, hata, yanlışlık; hata etmek; haksızlık etmek, hatalı davranmak; yanlış yönlendirme


On okunuşu: カイ, ゲ

Kun okunuşu:  と. ける, と. かす, ほど. く, ほど. ける, わか. る

Meaning: answer, explanation, undo, explain, untie, cancel, unravel, understanding

Anlamı: cevaplamak; açıklama, izah; çözmek, açmak; iptal etmek; anlayış, anlama, kavrayış

Kanji Character : 甚
Kuten Encoding : 3151
SJIS Encoding : 3f53
Unicode Encoding : 751a
Old Nelson Index : 111
Radical Number : 2
Classical Radical Number : 99
Frequency Ranking : 1935
Gakken Index : 1930
Grade Level : 8
Halpern Index : 2643
Heisig Index : 1768
Henshall Index : 1449
New Nelson Index : 3711
O'Neil Index : 1267
Stroke Count : 9
SKIP Code : 2-6-3
Four Corner Code : 4471.1