Menü Kapat

On okunuşu: トウ

Kun okunuşu:  { }

Meaning: pox, smallpox

Anlamı: çiçek hastalığı, çiçek


種痘

しゅとう

Shutou

Türkçe: çiçek hastalığı aşısı, çiçek aşısı

English: (smallpox) vaccination, inoculation


天然痘

てんねんとう

tennentou

Türkçe: çiçek hastalığı, çiçek

English: smallpox, variola


いも

İmo

Türkçe: çiçek hastalığı, çiçek; çiçek hastalığının kabarcığı

English: smallpox, variola; pockmark, pock


仮痘

かとう

Katou

Türkçe: çiçek hastalığının ince dokusu

English: light case of smallpox


牛痘

ぎゅうとう

Gyuutou

Türkçe: sığır çiçek hastalığı

English: cow pox, vaccinia

Diğer Kelimelerdeki Kanjiler

On okunuşu: シュ

Kun okunuşu:  たね, -ぐさ

Meaning: species; kind; class; variety; seed

Anlamı: (biyol.) tür; çeşit, cins, tür, nevi; tohum, çekirdek


On okunuşu: テン

Kun okunuşu:  あまつ, あめ, あま-

Meaning: heavens, sky

Anlamı: cennet, gökyüzü


On okunuşu: ゼン, ネン

Kun okunuşu:  さ, しか, しか. り, しか. し

Meaning: sort of thing; so; if so; in that case

Anlamı: türlü şey; böyle, böylece; için; öyleyse, şöyleyse; o takdirde


On okunuşu: カ, ケ

Kun okunuşu:  かり-, かり

Meaning: sham, temporary, interim, assumed (name), informal

Anlamı: yapmacık, sahtelik; geçici, muvakkat; ara, fasıla; takma (ad); resmi olmayan


On okunuşu: ギュウ

Kun okunuşu:  うし

Meaning: cow

Anlamı: inek

Kanji Character : 痘
Kuten Encoding : 3787
SJIS Encoding : 4577
Unicode Encoding : 75d8
Old Nelson Index : 3053
Radical Number : 104
Frequency Ranking : 1879
Gakken Index : 2036
Grade Level : 8
Halpern Index : 3284
Heisig Index : 1684
Henshall Index : 1654
New Nelson Index : 3813
Stroke Count : 12
SKIP Code : 3-5-7
Four Corner Code : 0011.8

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir