Menü Kapat

On okunuşu: ツウ

Kun okunuşu: いた. む, いた. ましい, いた. める, いた.い

Meaning: damage, bruise, pain, hurt

Anlamı: zarar, ziyan; çürük, ezik; ağrı, acı, sızı; zarar vermek

痛 ile İlgili Örnek Kelimeler

いた

ita

Türkçe: Ah!, Of!, Oy!, Aman!

English: ouch, ow


つう

tsuu

Türkçe: ağrı, sızı, -ağrısı, -hastalığı

English: pain, ache, -algia


痛み

いたみ

İtami

Türkçe: Ağrı, acı, sızı, üzüntü

English: pain, ache, sore, grief, distress


痛み止め

いたみどめ

İtamidome

Türkçe: Ağrı kesici

English: painkiller


痛快

つうかい

Tsukai

Türkçe: Büyük zevk; nefes kesici

English: intense pleasure; thrilling


腰痛

ようつう

Youtsuu

Türkçe: Bel ağrısı

English: lower back (or hip) pain, lumbago


痛風

つうふう

Tsuufuu

Türkçe: Gut, damla hastalığı

English: gout


頭痛

ずつう

zutsuu

Türkçe: baş ağrısı

English: headache


痛手

いたで

itade

Türkçe: ciddi yara, acımasız darbe

English: serious wound, hard blow


腹痛

ふくつう , はらいた

fukutsuu, haraita

Türkçe: karın ağrısı, mide ağrısı

English: stomach ache, abdominal pain


陣痛

じんつう

jintsuu

Türkçe: doğum sancıları, doğum sırasında rahim kaslarının kasılması

English: labour pains, labor pains, birth pains, contractions

Diğer Kelimelerdeki Kanjiler

On okunuşu: シ

Kun okunuşu:  と. まる, -ど. まり, と. める, -と. める, -ど. め

Meaning: halt, stop

Anlamı: durma, duruş, mola


On okunuşu: カイ

Kun okunuşu:  こころよ. い

Meaning: cheerful, pleasant, agreeable, comfortable

Anlamı: şen, neşeli; hoş, güzel, iyi, tatlı; rahat, konforlu


On okunuşu: ヨウ

Kun okunuşu:  こし

Meaning: loins, hips, waist, low wainscoting

Anlamı:  bel (anat.); kalça; alçak lambri


On okunuşu: フ, フウ

Kun okunuşu:  かぜ, かざ-, -かぜ

Meaning: style, manner, wind, air

Anlamı: sitil, biçim, tarz; rüzgâr, hava


On okunuşu: トウ, ズ, ト

Kun okunuşu:  -がしら, かぶり, あたま, かしら

Meaning: head

Anlamı: baş, kafa


On okunuşu: シュ, ズ

Kun okunuşu:  て-, -て, た-, て

Meaning: hand

Anlamı: el [uzuv]


On okunuşu: フク

Kun okunuşu:  はら

Meaning: abdomen, belly, stomach; womb; courage; generosity

Anlamı: (anat.) karın; rahim, dölyatağı; cesaret, yiğitlik; cömertlik


On okunuşu: ジン

Kun okunuşu:  { }

Meaning: position, camp, battle array, ranks

Anlamı: yer, mevki, (ask.) mevzi; kamp; ordugâh; savaş düzeni; sıra, dizi

Kanji Character : 痛
Kuten Encoding : 3643
SJIS Encoding : 444b
Unicode Encoding : 75db
Old Nelson Index : 3054
Radical Number : 104
Frequency Ranking : 941
Gakken Index : 769
Grade Level : 6
Halpern Index : 3285
Heisig Index : 1690
Henshall Index : 943
New Nelson Index : 3814
Stroke Count : 12
SKIP Code : 3-5-7
Four Corner Code : 0012.7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir