Menü Kapat

On okunuşu: モウ, コウ, カウ

Kun okunuşu:  { }

Meaning: decrease

Anlamı: azalma, düşüş


消耗戦

しょうもうせん

shoumousen

Türkçe: Yıpratma savaşı

English: war of attrition


消耗品

しょうもうひん

shoumouhin

Türkçe: Yiyecek mal

English: consumable goods


心神耗弱

しんしんもうじゃく, しんしんこうじゃく

Shinshinmoujaku, shinshinkoujaku

Türkçe: geri zekalılık, akıl hastalığı, zihinsel özür

English: mental retardation, unsound mind


摩耗

まもう

Mamou

Türkçe: eskime, yıpranma, aşınma

English: wear, abrasion


消耗的

しょうこうてき

Shoukouteki

Türkçe: geniş kapsamlı ve ayrıntılı

English: exhaustive

Diğer Kelimelerdeki Kanjiler

On okunuşu: ショウ

Kun okunuşu:  き. える, け. す

Meaning: extinguish; blow out; turn off; neutralize; cancel

Anlamı: söndürmek; kapamak; iptal etmek; silmek


On okunuşu: セン

Kun okunuşu:  いくさ, たたか. う, おのの. く, そよぐ, わなな. く

Meaning: war; battle; match

Anlamı: savaş, harp; maç, karşılaşma


On okunuşu: ヒン, ホン

Kun okunuşu:  しな

Meaning: goods; refinement; dignity; article; counter for meal courses

Anlamı: iyi; kibarlık, incelik; saygınlık, itibar; eşya madde


On okunuşu: シン

Kun okunuşu:  こころ, -ごころ

Meaning: heart, mind, spirit

Anlamı: Yürek, kalp; akıl, zihin; ruh


On okunuşu: ジン, シン

Kun okunuşu:  かん-, こう-, かみ

Meaning: gods; mind; soul

Anlamı: tanrı; akıl, zihin; ruh


On okunuşu: ジャク

Kun okunuşu:  よわ. まる, よわ. める, よわ. い, よわ. る

Meaning: frail, weak

Anlamı: zayıf, güçsüz


On okunuşu: マ

Kun okunuşu:  ま. する, さ. する, す. る

Meaning: chafe, rub, polish, grind, scrape

Anlamı: ovmak, ovalamak; cilalamak, parlatmak


On okunuşu: テキ

Kun okunuşu:  まと

Meaning: mark; target; object; adjective ending

Anlamı: işaret, marka, alamet; hedef, nişan; sıfat son eki

Kanji Character : 耗
Kuten Encoding : 4455
SJIS Encoding : 4c57
Unicode Encoding : 8017
Old Nelson Index : 3694
Radical Number : 127
Frequency Ranking : 1784
Gakken Index : 1880
Grade Level : 8
Halpern Index : 1309
Heisig Index : 1914
Henshall Index : 1853
New Nelson Index : 4709
Stroke Count : 10
SKIP Code : 1-6-4
Four Corner Code : 5291.4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir