Menü Kapat

 

Diğer Yazım Şekilleri

赤 , 紅 , 朱 , 

緋 (Out-dated kanji /eski kanji )

Telaffuz

あか (aka)

Anlamı

 1. kırmızı, kızıl [isim]
 2. kırmızımsı, kırmızılı renk
 3. kırmızı, komünist (sık sık アカ biçiminde kullanılır) [konuşma dili]
 4. kırmızı (trafik) ışığı [kısaltma]
 5. kırmızı mürekkep (finans alanında veya düzeltme), kırmızılı [kısaltma]
 6. bütün, tam, toplam, tutar, mükemmel (‘no’ edatı alabilir)
 7. bakır (Cu) (Anlamı 赤 ile sınırlı) [kısaltma, isim]
 8. kırmızı şiir kurdele kartı (hanafuda oyunu) [kısaltma]

Meaning

 1. red, crimson, scarlet [noun]
 2. red-containing colour (e.g. brown, pink, orange)
 3. Red (i.e. communist) (often written as アカ) [colloquialism]
 4. red light (traffic) [abbreviation]
 5. red ink (i.e. in finance or proof-reading), (in) the red [abbreviation]
 6. complete, total, perfect, obvious (May take the particle ‘no’)
 7. copper (Cu) (Meaning restricted to 赤) [abbreviation, noun]
 8. red poetry ribbon card (in hanafuda) [abbreviation]

Kelime(ler)deki Kanji(ler)

On okunuşu: セキ, シャク

Kun okunuşu:  あか. らむ, あか. らめる, あか, あか-, あか. い

Meaning: red

Anlamı: kırmızı


On okunuşu: コウ, ク

Kun okunuşu:  べに, くれない, あか. い

Meaning: crimson, deep red

Anlamı: koyu kırmızı, kızıl, fes rengi


 朱

On okunuşu: シュ

Kun okunuşu:  あけ

Meaning: vermilion, cinnabar, scarlet, red, bloody

Anlamı: al renk, kızıl, kırmızı; zincifre


On okunuşu: ヒ

Kun okunuşu: あけ, あか

Meaning: scarlet, cardinal

Anlamı: al, kırmızı, parlak kırmızı