Menü Kapat

On okunuşu: イン

Kun okunuşu:  {}

Meaning: Inst.; institution; temple; mansion; school

Anlamı: kurum, müessese; tapınak, mabet; köşk; malikâne; okul


院生

いんせい

İnsei

Türkçe: Lisansüstü öğrencisi

English: graduate student


一院制

いちいんせい

ichiinsei

Türkçe: Tek meclisli parlamento sistemi

English: unicameral system


病院

びょういん

Byouin

Türkçe: Hastane

English: hospital


科学院

かがくいん

Kagakuin

Türkçe: Bilim enstitüsü

English: science institute


孤児院

こじいん

Kojiin

Türkçe: Yetimhane

English: orphanage

Diğer Kelimelerdeki Kanjiler

On okunuşu: セイ, ショウ

Kun okunuşu:  む. す, お. う, う. まれる, なま, -う, は. える

Meaning: birth, genuine, life

Anlamı: doğum, yaşam, hayat


On okunuşu: セイ

Kun okunuşu:  { }

Meaning: system, law, rule

Anlamı: sistem; kanun, yasa; kural; yönetim, idare


On okunuşu: イチ, イツ

Kun okunuşu:  ひと-, ひと. つ

Meaning: one

Anlamı: 1, bir


On okunuşu: ビョウ, ヘイ

Kun okunuşu:  やまい, や. む, -や. み

Meaning: ill; sick

Anlamı: hasta, rahatsız


On okunuşu: カ

Kun okunuşu:  {}

Meaning: department, course, section

Anlamı: departman, bölüm, kısım


On okunuşu: ガク

Kun okunuşu:  まな. ぶ

Meaning: study, learning, science

Anlamı: ilim; bilim, fen bilimleri


On okunuşu: コ

Kun okunuşu: { }

Meaning: orphan, alone

Anlamı: öksüz; yalnız, kimsesiz, yalnız başına, tek başına


On okunuşu: ジ, ニ, ゲイ

Kun okunuşu:  -こ, -っこ, こ

Meaning: newborn babe; child; young of animals

Anlamı: yeni doğmuş bebek; çocuk; yavru hayvan

Kanji Character : 院
Kuten Encoding : 1701
SJIS Encoding : 3121
Unicode Encoding : 9662
Old Nelson Index : 4991
Radical Number : 170
Frequency Ranking : 211
Gakken Index : 236
Grade Level : 3
Halpern Index : 454
Heisig Index : 1304
Henshall Index : 229
New Nelson Index : 6447
O'Neil Index : 1055
Stroke Count : 10
SKIP Code : 1-3-7
Four Corner Code : 7321.1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir