Menü Kapat

Bağıntılı Anlatımlar

Bağlaç Türkçesi
1 -から-kara Çünkü, onun için, -den dolayı
2 -ので-node -den dolayı
3 ですからdesukara Bu nedenle, bu yüzden, dolayısıyla
4 それでsorede Onun için, bu sebepten, bu yüzden, dolayısıyla
5 -が-ga Ama
6 -のに-noni -a rağmen, -dığı halde
7 けれどもkeredomo

けどkedo

Fakat, ama
8 しかしshikashi Fakat, ama, lakin
9 でもdemo Ama
10 それからsorekara Sonra, sonradan, ondan sonra, ve, ayrıca
11 それにsoreni Üstelik, hem … hem de, ve, buna ilaveten
12 そのうえsonoue Ayrıca, bundan başkası, dahası
13 -と-to Ve
14 -や-ya Ve, veya, ya da
15 -し-shi Ve, hem … hem de, ne … ne, üstelik
16 -り-ri
17 そしてsoshite Ve, hem … hem de
18 それならsorekara Öyleyse
19 ところでtokorode Aklıma gelmişken, bu arada
20 ではdewa Öyleyse, evet, pekala
21 -か-ka Ya da, yahut, veya, yoksa, mı …mı
22 それともsoretomo Yoksa, yahut
23 -とき-toki -ken, -diğinde
24 すると    suruto Ve hemen sonra, ve tam o anda
25 -まえに-maeni -madan önce
26 -から-kara -ten sonra
27 -あとで-atode -ten sonra
28 -ために-tameni -için
29 -のに-noni -için
30 -ように-youni -için
31 -ないように-naiyouni -mamak için, -mayacak şekilde
32 -ながら-nagara -erek
33 -て-te -erek
34 -ないで-naide -madan
35 -とうりに-tourini Aynı şekilde, gibi
36 -まま-mama -yle, ile, -haliyle, durumu değiştirmeden
37 -も-mo -sa da

Kara :

Bağlaç görevinde kullanıldığı zaman, cümlelerde, önceki cümle sonraki cümlenin oluş nedenini bildirmektedir.

Hava sıcak olduğu için klimayı açtım.→Atsui kara kura o tsukemashita.→暑いからクーラーを付けました。

(Klimayı açtım, çünkü hava sıcaktı.)

node: Kara bağlacına yakın bir kullanımı vardır. Anlamı da kara bağlacına yakındır. Aralarındaki fark ise node bağlacının daha yumuşak daha kibar bir anlatımının olmasıdır. Kişisel düşünce veya yargılar anlatılırken kara bağlacı yerine node bağlacının kullanılması daha uygun olur. Ayrıca isim ve na-sıfatlara gelen “da” bildirme edatından sonra –node edatı gelirse “da”,  “na” olur.

Giyindiğim için odaya girmeyiniz. → Kite iru node heya ni hairenaide kudasai. → 着ているので部屋に入れないでください。

Bu soru kolay olduğu için yardım etmeyin. → Kono mondai kantan da node tasukenaide kudasai.

Doğrusu

Bu soru kolay olduğu için yardım etmeyin. → Kono mondai wa kantan na node tasukenaide kudasai. → この問題は簡単なので助けないでください。

Desukara: Neden sonuç belirtmek için kullanılır. Günlük konuşmalarda “dakara” olarak da söylenebilir.

Yarın Tokyo’ya gideceğim. Bu yüzden sizinle görüşemeyeceğim.→ Ashita wa Toukyou ni ikimasu. Desukara anata to aimasen. 明日は東京に行きます。ですから貴方と合いません。

Sorede: Birinci cümlenin temelini oluşturduğu konunun sonucunu belirtir. İkinci cümlede istek, davet, emir gibi ifadeler yer almaz.

Ben Türkiye’de yaşıyorum. Bu yüzden Türkçe’yi iyi bilirim. → Watashi wa toruko de sunde imasu. Sorede torukogo ga jouzu na no desu. → 私はトルコですんでいます。それでトルコ語が上手なのです。

Ga: Birinci cümle ile ikinci cümle arasında zıtlık vardır.

Japonca zor ama öğrenilebilir. → Nihongo wa muzukashi desu ga manabemasu. → 日本語は難しいですが学べます。

Ayrıca “ga” bağlacı, konuşmacı asıl söylemek istediğini açıkça söylemeden bu sözcükle yumuşatır ve dinleyicinin tepkisini bekler.

Kusura bakmayın. Saat kaç ? → Sumimasen ga ima nanji desu ka? → すみませんがいま何時ですか。

-noni: Tahmin edilen bir durumun tam tersinin meydana geldiği, yani birinci cümle ile ikinci cümle arasında birbiriyle çelişen zıt bir ilişkiyi ortaya çıktığı zaman kullanılır. İkinci cümle istek, dilek, emir, davet gibi cümleler olamaz.

Yağmur yağdığı halde futbol oynuyorlar. → Ame ga furu noni sakka ga asonde imasu. → 雨が降るのにサッカーが遊んでいます。

Not: -noni bağlacıyla beraber “da” bildirme edatı kullanıldığında “da” düşer, yerine “na” gelir.

Keredomo/kedo: Birinci cümlede anlatılan olaydan beklenen sonucun ikinci cümlede gerçekleşmediğini ifade etmek için kullanılır. Veya birinci veya ikinci cümle arasındaki çelişkiyi gösterir.

Tüm kuvvetimle yüzdüm. Ama o adaya varamadım. → İsshoukenmei oyoida keredomo ano shima ni todokimasen deshita. → 一生懸命泳いだけれどもあの島に届きませんでした。

Kitap okumak istiyorum ama ödevim bitmedi.→hon o yomitai keredomo shukudai wa owarimasen deshita. → 本を読みたいけれども宿題は終わりませんでした。

Shikashi: Önce belirtilen konuyu kabul edip zıt bir olayı belirtmek için kullanılır.

Yürümek istiyorum ama yağmur yağıyor. → Arukitai shikashi ame ga futte imasu. → 歩きたいしかし雨が降っています。

Demo: Shikashi bağlacıyla aynı işleve sahiptir. Ancak “demo” daha çok günlük konuşmalarda kullanılmaktadır.

Yürümek istiyorum ama yağmur yağıyor. → Arukitai demo ame ga futte imasu. → 歩きたいでも雨が降っています。

Sorekara: Olayları sırasıyla anlatırken kullanılır.

Abimle konuşacağız. Ondan film izleyeceğiz. Aniki to hanashimasu. Sorekara eiga o mimasu. → 兄貴と話します。それから映画を見ます。

Ayrıca önceden sözü geçen bir şeye sonradan başka benzeri şey(ler) eklendiği zaman kullanılır: “ve ayrıca,

ve de, ve bun(lar)a ilaveten” anlamlarına gelmektedir.

Erik, elma sorekara karpuz aldım. → Puramu to ringo to sorekara suika ga kaimasu. → プラムと林檎とそれから西瓜が買います。

Soreni: Sorekara bağlacıyla aynı biçimde kullanılır.

Teyzemgile gidemeyeceğim. Üstelik vaktim de yok. → Obasantachi e ikemasen. Soreni jikan ga nai desu. → 伯母さんたちへ行けません。それに時間がないです。

Sonoue: Birinci cümlede belirtilen konuya ilave etmek için kullanılır. Soreni sözcüğüne göre daha sert ve resmi bir anlatımdır.

O kişi İngilizce biliyor. Ayrıca Çince ve Japonca da biliyor. → Ano hito wa eigo o dekimasu. Sonoue chuugokugo to nihongo to dekimasu. → あの人は英語を出来ます。そのうえ中国語と日本語と出来ます。

To: İsimleri birbirine bağlamak için kullanılır. Cümleleri birbirine bağlamak için kullanılmaz.

Ev ve araba → ie to kuruma → 家と車

Ya: Bir konu hakkındaki iki, üç örnekten bahsetmek için kullanılır.

Elma, karpuz aldım. → Ringo ya suika o kaimasu. → 林檎や西瓜を買います。

Shi: İki konu, durum veya olayı sıralarken kullanılır.

O, hem güzel hem de uzun . → Kanojo wa utsukushi shi senotakai desu. → 彼女は美しいし背の高いです。

ri: Birkaç faaliyeti sıra gözetmeksizin anlatırken kullanılır.

Koştuk, yürüdük, oynadık vs. → Hashittari, aruitari, asondari shimasu. → 走ったり歩いたり遊んだりします。

Soshite: Anlamca birbirine yakın iki cümleyi biribirine bağlamak için kullanılan bir bağlaçtır.

Bugün kitapçıya gittim ve şu kitabı satın aldım. → Kyou wa shoten ni ikimashita. Soshite sono hon o kaimashita. → 今日は書店にいきました。そしてその本を買いました。

Sorenara: Kendinden önce gelen cümleyle ilgili düşüncesini, değerlendirmesini belirtmek için kullanılır.

Kebap mı? Öyleyse Hasan Usta iyi. → Kebabu ka. Sorenara Hasan Usuta ii desu. → ケバブかハサンウスタいいです。

Tokorode: O anki konuyla ilgili akla gelen bir soruyu sormak veya bir şeyden bahsetmek için kullanılır.

Bu arada ödevini yaptın mı ? → Tokorode shukudai o shimasu ka. → ところで宿題をしますか。

Dewa: Herhangi bir konu toparlanırken, kesinlik getirilirken kullanılır.

Evet, derse başlayalım. → Dewa, jugyou ni hajimemashou. → では、授業に始めましょう。

Soretomo: Cümle bazında seçenekleri belirtirken kullanılır. Cümle içindeki seçenekleri belirtmek için “ka” kullanılır.

Kahve içer misin? Yoksa ondan önce yemek yer misin ? → Kohi o nomimasu ka. Soretomo sono mae ni shokuji o tabemasu ka ? → コーヒーを飲みますか。それともその前に食事を食べませんか。

Toki: Eylemin yapılma zamanını veya yapılacağı zamanı belirtmek için kullanılır. Na-sıfatın düz çekimi kullanıldığında “da” yerine “na” gelir. İsmin sonundaki “da” bildirme edatı yerine “no” kullanılır.

Acıktığımda her şeyi yerim. → Sukaseta toki nan demo taberu. → 空かせたとき何でも食べます。

Yemek yerken arkadaşım geldi. → Shokuji o shite iru toki tomodachi ga kimashita. → 食事をしているとき友達がきました。

Suruto: Suruto ile başlayan cümle kişiye bağlı olmadan gerçekleşir.

Saat 7 oldu. O zaman babam uyandı. → Shichi ji ni narimashita. Suruto chichi ga samemashita. → 七時になりました。すると父が覚めました。

Mae ni: İsimlerden sonra “no” hecesi kullanılır. “-madan önce” anlamına gelir.

Toplantıdan önce uyumuştum. →Kaigi no mae ni nete imashita. → 会議の前に寝ていました。

-ato de: İsimlerden sonra “no” hecesi gelir. ”sonra, sonrasında”  anlamlarına gelir.

O kazadan sonra öldü.→ Ano jiken no ato de shinimashita. → あの事件のあとで死にました。

-tame ni: İsimlerden sonra “no” hecesi gelir. “için, amacıyla” biçiminde Türkçe’ye çevrilebilir.

Evlenmek için para biriktiriyorum. → kekkon suru tame ni okane o tamete iru. → 結婚するためにお金を溜めている。

Noni: Kullanmak, kullanışlı, işe yarar gibi kelimelerle kullanıldığında “için” anlamına gelir.

Bu kitap Japonca öğrenmek için kullanışlıdır. → Kono hon wa nihongo o manabu noni benri desu. → この本は日本語を学ぶのに便利です。

Youni: “wakaru, dekiru” gibi irade dışı gelişen yeterlilik bildiren fiillerle beraber kullanılır.

Japoncayı konuşabilir gibi oldum. → Nihongo o dekiru you ni narimashita. → 日本語をできるようになりました。

Naiyouni: Youni ekinin olumsuz versiyonu diyebiliriz.

Göremeyecek şekilde örttüm. → Mieru naiyou ni kabusemashita. → 見えるないようにかぶせました。

Touri ni: İsimden sonra “no” hecesi kullanılır. Türkçe’ye “çeşit; aşağı yukarı; doğrultusunda, şekilde, ” şeklinde çevrilebilir.

Anladığım şekilde yaptım. → Wakarimashita touri ni tsukurimashita. → 分かりましたとおりに作りました。

Mama: “öyle, aynen o şekilde” şeklinde Türkçe’ye çevirebiliriz.

Ödevini yapmadan okula gitti. → Shukudai o shita mama gakkou e ikimashita. → 宿題をしたまま学校へ行きました。

Mo:

Fiil → te çekimi

i-sıfat → kute

na-sıfat →-de

isim →-de

Bilse de söylemiyor. → Shitte mo iimasen. → 知っても言いません。