Menü Kapat

On okunuşu: シャク

Kun okunuşu:  { }

Meaning: shaku, Japanese foot, measure, scale

Anlamı: ölçek, ölçü, miktar; ölçüm, ölçme; Japon ölçü birimi, yaklaşık 30 cm; şaku

On okunuşu: スイ

Kun okunuşu:  た. れる, た. らす, た. れ, -た. れ, なんなんと. す

Meaning: hang, slouch, droop, suspend

Anlamı: asmak, asılı durmak; sarkmak; sarkıtmak

On okunuşu: コウ, ゴ

Kun okunuşu:  きさき

Meaning: empress, queen, after, behind, back, later

Anlamı: imparatoriçe; kraliçe; sonraki; sonra; geride arka taraf, arka