Menü Kapat

頓 On okunuşu: トン, トツ Kun okunuşu: にわか.に, とん.と, つまず.く, とみ.に, ぬかずく Meaning: suddenly, immediately, in a hurry Anlamı: birdenbire, aniden; hemen, derhal; aceleyle, çabuk…

隙 On okunuşu: ゲキ, キャク, ケキ Kun okunuşu: すき, す.く, す.かす, ひま Meaning: crevice, fissure, discord, opportunity, leisure Anlamı: yarık, çatlak; uyuşmazlık, anlaşmazlık; fırsat, elverişli…